• oblasti
  • město
  • termín

Nejste si jisti, že objednávka proběhla v pořádku?

Pište objednávky na email: cerna@marlin.eu
Volejte na tel.: 773 300 990

Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky
Kód: 111.20.O007.160.01
24.01.20
Uherské Hradiště
160 h
Lektor
PhDr. Jarmila Verešová

Vystudovala jsem Trenčianskou univerzitu Alexandera Dubčeka v Trenčíně a získala titul PhDr. v oboru Ošetřovatelství. Vzdělávání dospělých v agentuře Marlin s.r.o. se věnuji od roku 2015. Předávání informací a poznatků druhým mne velmi naplňuje. Účastníky na kurzech aktivně podporuji a povzbuzuji k sebeřízení a i jejich zkušenosti jsou pro mne cenným zdrojem informací. Mým životním krédem je: „Život je boj, tak bojuj.“

Mgr. Simona Lavrincová

Jsem registrovaná porodní asistentka, která se ve své praxi věnuje komplexní předporodní přípravě a následné poporodní péči v Kroměříži a okolí. Současně jsem zaměstnaná v Krajské nemocnici T.Bati,a.s. ve Zlíně (porodní sál). Vzdělávání v agentuře Marlin s.r.o. se účastním od roku 2017. Ve vzdělávání propojuji teoretický a praktický pohled na danou problematiku.

Mgr. Klára Strýcová

Co mi kurz přinese?
Po ukončení kurzu má absolvent veškeré kompetence a dovednosti vyplývající z aktuálně platného hodnotícího standardu profesní kvalifikace.
Absolvent kurzu se naučí dodržovat zásady prevence úrazů a bezpečnosti, poskytovat první pomoc dítěti, vést dítě k hygienických návykům a pečovat o běžně nemocné dítě v domácím prostředí. Dále umí uplatňovat metody a formy pedagogické práce s ohledem na věk dítěte a uplatňovat zásady zdravého životního stylu s podle věku dítěte. Dokáže řešit nepříznivé výchovné situace z pedagogicko-psychologického hlediska, uplatňovat znalosti o vývojových etapách a socializaci dítěte v praxi, dodržovat etické principy při práci chůvy a vést dítě k morálním hodnotám. Orientuje se v provozních a hygienických pravidlech při práci s dětmi v zařízení či domácnosti dítěte.
Anotace kurzu
Cílem kurzu je úspěšné složení zkoušky k získání profesní kvalifikace a získání znalostí a dovedností potřebných pro výkon povolání Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky.
Absolventi tohoto kurzu obdrží po ukončení kurzu Potvrzení o účasti v akreditovaném vzdělávacím programu a po úspěšném složení závěrečné zkoušky bude vydáno Osvědčení o získání profesní kvalifikace s celostátní platností a platností v EU (dle kvalifikačního standardu profesní kvalifikace viz Národní soustava kvalifikací www.narodnikvalifikace.cz)
Účastníci absolvují 100 hodin teoretické výuky a 60 hodin praktické výuky (praxe probíhá ve vybraných organizacích).

Jste samoplátci? Informujte se u nás, zda Vás můžeme zařadit do našich grantových projektů, ve kterých jsou školení dotována a nabízejí více doprovodných služeb.
Pro koho je kurz určen?
Kurz je určen pro osoby s min. základním vzděláním.
Další vstupní předpoklady:
- věk min. 18 let
- zdravotní způsobilost
- uchazeč musí být bez logopedické vady
Přednášky

24.01.20 09:00 - 16:00
BOZP /1, Dodržování zásad a prevence úrazů /7

27.01.20 08:30 - 13:30
Uplatňování zásad správného životního stylu podle věku dítěte /6

29.01.20 08:30 - 13:30
Uplatňování zásad správného životního stylu podle věku dítěte /6

04.02.20 09:00 - 16:00
Poskytování první pomoci dítěti/dětem /8

05.02.20 08:30 - 13:30
Uplatňování znalostí o vývojových etapách a socializaci dítěte v praxi /6

11.02.20 09:00 - 14:00
Péče o běžně nemocné dítě v domácím ošetřování /6

12.02.20 08:30 - 13:30
Uplatňování znalostí o vývojových etapách a socializaci dítěte v praxi /4

13.02.20 09:00 - 12:15
Péče o běžně nemocné dítě v domácím ošetřování /4

19.02.20 08:30 - 15:30
Dodržování etických principů při práci chůvy a vedení dítěte k morálním hodnotám /8

24.02.20 12:00 - 17:00
Uplatňování metod a forem pedagogické práce s ohledem na věk dítěte/dětí /6

25.02.20 12:00 - 15:15
Uplatňování metod a forem pedagogické práce s ohledem na věk dítěte/dětí /4

26.02.20 08:30 - 13:30
Řešení nepříznivých výchovných situací z pedagogicko-psychologického hlediska /6

27.02.20 12:00 - 15:15
Orientace v pracovněprávních vztazích uplatnitelných v profesním životě chůvy /4

09.03.20 09:00 - 16:00
Vedení dítěte k hygienickým návykům /8

12.03.20 12:00 - 17:00
Provozní a hygienická pravidla při práci s dětmi v zařízení či domácnosti dítěte /6

13.03.20 12:00 - 17:00
Orientace v pracovněprávních vztazích uplatnitelných v profesním životě chůvy /4 Provozní a hygienická pravidla při práci s dětmi v zařízení či domácnosti dítěte /2

18.03.20 08:30 - 11:45
Řešení nepříznivých výchovných situací z pedagogicko-psychologického hlediska /4

19.03.20 08:00 - 16:00
Praxe 60 hodin v termínu 19.3.-2.4.2020

03.04.20 08:00 - 16:00
Zkouška

Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky
24.01.20
MARLIN, s.r.o., Města Mayen 1536, 686 01 Uherské Hradiště
14 900,- Kč bez DPH
osvobozeno od DPH
Počet volných míst: 14

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookies. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s našim používáním souborů cookies. Souhlasím