Poradenská gender centra

Registrační číslo projektu: CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_061/0003295

Realizace projektu: od 12/2016 do 11/2018

Projekt je určen:

-   rodičům s dětmi do 15 let věku (bez nutnosti evidence na ÚP)
-   uchazečkám o zaměstnání, které jsou v evidenci ÚP déle než 5 měsíců
-   ženám ve věku nad 55 let

V rámci projektu bude podpořeno celkem 80 osob z těchto cílových skupin ze Zlínského a Jihomoravského kraje.

Účastnice projdou aktivitami, které budou plně hrazeny projektem:

•    Koučing a mentoring, Motivační poradenství
•    Finanční a právní gramotnost
•    Profesní a kariérové poradenství
•    Bilanční diagnostika
•    Vzdělávací kurzy:
- Obsluha CNC obráběcích strojů
- Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách + certifikát ECC
- Asistentka/sekretářka
- Florista/ka
- Účetnictví
    Zprostředkování zaměstnání
Pracovní místa budou podpořena mzdovými příspěvky pro zaměstnavatele.

Dále mohou účastnice projektu získat příspěvek na dopravu, na zdravotní prohlídku, očkování, výpis z rejstříku trestů (nutné pro výkon rekvalifikace, praxe či povolání).

Tento projekt je spolufinancovaný z prostředků Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.


Více informací pro zájemkyně o vstup do projektu podají:

Zlínský kraj

Bc. Chmelařová Veronika, tel: 775 550 043, email: chmelarova@marlin.eu

Jihomoravský kraj

Ing. Stanislava Mrkvová, tel: 774 298 055, email: mrkvova@marlin.eu

„Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců II “ (POVEZ II)

Od 20. 3. 2017 je znovu otevřen příjem žádostí projektu.

Spojte se s námi a získejte prostředky na vzdělávání zaměstnanců.Projekt umožňuje:

• refundace mzdových nákladů zaměstnanců zařazených do vzdělávací aktivity (až 33.000 Kč/zaměstnanec/měsíc),
• refundace až 85 % nákladů na vzdělávací aktivitu.

Nabízíme:

• zpracování žádostí na klíč,
• poradenství,
• analýzu vzdělávací potřeb,
• tvorbu žádostí,
• výběr vhodných vzdělávacích aktivit s ohledem na čerpání,
• realizaci vzdělávacích aktivit.

Projekt POVEZ II bude realizován v období od 1. 12. 2015 do 30. 11. 2020, přičemž vzdělávací aktivity musí být ukončeny k 31. 8. 2020.

Pokud potřebujete získat potřebné informace, pomoc s žádostí, cenovou nabídkou, popřípadě kalkulaci nákladů požadovaných vzdělávacích aktivit, kontaktujte nás:
 

Zlínský a Jihomoravský kraj:

Petr Šťastný, tel. 774 756 750, e-mail: stastny@marlin.eu nebo na kontaktních adresách našich poboček.

Pardubický kraj:

Mgr. Martina Kaletová, tel. 773 300 078, email: kaletova@marlin.eu nebo na kontaktních adresách našich poboček.


Podpora zaměstnanosti žen ohrožených na trhu práce a rodičů s dětmi

Registrační číslo projektu: CZ.3.1.51/0.0/0.0/15_061/0003294

Realizace projektu od 11/2016 do 10/2018

Projekt je určen:

-    Osobám pečujícím o děti do 15 let věku
-    Ženám ohroženým na trhu práce (uchazečky či zájemkyně o zaměstnání evidované na ÚP)

V rámci projektu bude podpořeno celkem 50 osob z těchto cílových skupin.

Realizace aktivit projektu bude probíhat na území Pardubického, Olomouckého a Moravskoslezského kraje.

Konkrétní místa realizace jednotlivých skupin účastníků budou v průběhu realizace projektu postupně zjišťovány dle zájmu cílových skupin, např. po komunikaci s kontaktními pobočkami ÚP v jednotlivých krajích, proto doporučujeme sledovat tuto sekci na webových stránkách, informace o místech realizace zde budou průběžně doplňovány.

Celkem, po dobu realizace projektu, bude uspořádáno minimálně 5 skupin, které budou tvořit účastníci a projdou aktivitami, které budou plně hrazeny projektem:

Poradenský program, Koučování
Vzdělávací kurzy

Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách,
Účetnictví a daňová evidence s využitím výpočetní techniky, Asistentka/sekretářka,
Mzdové účetnictví,
Obsluha vysokozdvižného vozíku,
Skladník/skladnice

Bilanční diagnostika
Zprostředkování zaměstnání
Pracovní místa budou podpořena mzdovými příspěvky pro zaměstnavatele
 
• Dále mohou účastníci získat příspěvek na dopravu a příspěvek na péči o dítě a další závislé osoby

Více informací pro zájemce o vstup do projektu podají:

Olomoucký a Moravskoslezský kraj

Mgr. Jana Mráčková, tel: 774 755 665, email: mrackova@marlin.eu

Pardubický a Moravskoslezský kraj

Mgr. Martina Kaletová, tel: 773 300 078, email: kaletova@marlin.eu

Projekt je spolufinancovaný z prostředků Evropského sociálního fondu a z prostředků státního rozpočtu České republiky.

Podnikové vzdělávání zaměstnanců

Vyhlášení výzvy červen 2016

• Obdoba „Školení je šance“
• Alokace 1,5 mld. Kč
• Doba realizace na 2 roky
• Vhodný pro koncepčnější řešení vzdělávání se a větší firmy


Nabízíme:

• zpracování žádostí na klíč,
• administraci i řízení projektu,
• poradenství,
• analýzu vzdělávací potřeb,
• tvorbu žádostí,
• výběr vhodných vzdělávacích aktivit s ohledem na čerpání

Technické obory pro nezaměstnané
Registrační číslo projektu: CZ.3.1.48/0.0/0.0/15_040/0002310

Realizace projektu od 10/2016 do 09/2018

„Prostřednictvím našeho projektu získají účastníci jedinečnou šanci znovu nalézt a dlouhodobě udržet pracovní místo.“

Projekt je určen osobám, které jsou nezaměstnané déle než 5 měsíců, ve věku 50 a více let a mají trvalé bydliště ve Zlínském kraji. V rámci projektu bude podpořeno celkem 40 osob z této cílové skupiny, v rámci 4 skupin. Realizace aktivit projektu bude probíhat na území Zlínského kraje (konkrétní místa realizace jednotlivých skupin účastníků budou v průběhu realizace projektu postupně zjišťovány dle zájmu cílové skupiny, např. po komunikaci s kontaktními pobočkami ÚP v kraji) – proto doporučujeme sledovat tuto sekci na webových stránkách, informace o místech realizace zde budou průběžně doplňovány.

Všem účastníkům budou v rámci projektu plně hrazeny jízdenky hromadné dopravy ve dnech, kdy se účastní aktivit projektu, proto mohou dojíždět ze vzdálenějších míst od místa realizace, bez dodatečných nákladů.

Celkem, po dobu realizace projektu, budou uspořádány 4 skupiny, které budou tvořit účastníci a projdou aktivitami, které budou plně hrazeny projektem:

•    Odborné poradenství (skupinové poradenství a individuální poradenství)
•    V případě potřeby může část účastníků absolvovat bilanční diagnostiku
•    Vzdělávací kurzy

  • Základy obsluhy osobního počítače
  • Svářečský kurz (vč. proplacení poplatku k získání svářečského průkazu)
  • Obsluha CNC obráběcích strojů (vhodné i pro ženy)
  • Zámečník

Pozn.: každý účastník může projít jedním kurzem, v případě nutnosti bude klientům dovoleno vhodné vzdělávací kurzy kombinovat
•    Součástí aktivit bude také zprostředkování zaměstnání
•    Až 15 účastníkům projektu můžeme hradit pracovní místo mzdovými příspěvky zaměstnavateli, který zaměstná účastníka projektu, po dobu 8 měsíců

Více informací pro zájemce o vstup do projektu podá: Ing. Ivana Némethová, tel: 774 556 887, email: nemethova@marlin.eu

„Tento projekt je spolufinancovaný z prostředků Evropského sociálního fondu a z prostředků státního rozpočtu České republiky“.

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookies. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s našim používáním souborů cookies. Souhlasím