• oblasti
  • město
  • termín
Evropský certifikát v sociálních službách - ECC (náplň evropských vědomostních cílů v sociálních službách)
Kód: 221.17.M190.024.01
27.11.17
Hodonín
24 h
Lektor
Mgr. et Bc. Renáta Bělohlávková

Od roku 2006 do roku 2016 pracovala jako odborná pracovnice vzdělávání, lektorka (se specializací na sociální služby a poradenské programy pro dlouhodobě nezaměstnané) a manažerka (v Národních a regionálních individuálních projektech) pro naši společnost. Od srpna 2016 pracuje jako OSVČ a s naší společností je v intenzivní externí spolupráci. V současné době působí jako lektorka vzdělávání dospělých v oblasti sociálních služeb (lektoruje akreditované kvalifikační kurzy pro pracovníky v sociálních službách a odborné sociální semináře), sociální práce a pomáhajících profesí, zabývá se poradenskou a terapeutickou činností. Je lektorkou a testerkou v programu European Care Certificate (Evropský certifikát v sociální péči). Na vysoké škole vystudovala pedagogiku a sociální práci a také doplňkové pedagogické studium vychovatelství. Kromě dlouholeté praxe ve vzdělávání dospělých pracovala jako pedagog volného času v oblasti školství a také v sociálních službách, jako sociální pracovnice a vedoucí nízkoprahového zařízení pro děti a mládež. Absolvovala velké množství odborných kurzů a výcviků.

Co mi kurz přinese?
Absolvent je seznámen se základními evropskými znalostními cíli při péči o uživatele sociálních služeb v evropském měřítku.
Absolvent získá základní přehled o následujících oblastech:
1. Hodnoty v sociálních službách;
2. Podpora kvality života uživatelů sociálních služeb;
3. Zhodnocení rizik při práci s uživatelem sociálních služeb;
4. Porozumění roli pracovníka v sociálních službách;
5. Bezpečnost na pracovišti;
6. Komunikace;
7. Problematika zneužívání a týrání, její rozpoznání a reakce;
8. Rozvoj pracovníka v sociálních službách.
Absolvent dovede vyjmenovat a popsat základní hodnoty poskytování sociální služby. Absolvent dovede vysvětlit princip informovaného rozhodnutí a význam podpory nezávislosti uživatelů služby. Absolvent dovede vysvětlit pojem přiměřené riziko a uvede příklad práce s rizikem v životě uživatele. Absolvent dovede popsat týmovou spolupráci, význam spolupráce s rodinou a shrne účel vnitřních předpisů a postupů poskytovatele a svou roli v nich. Absolvent dovede shrnout zásady bezpečnosti na pracovišti. Absolvent dovede vysvětlit význam komunikace, uvede příklady bariér v komunikaci s uživatelem služby a popíše důvody a zásady předávání informací o uživatelích. Absolvent vyjmenuje formy zneužívání a týrání a jejich rozpoznávací znaky, charakterizuje postup řešení. Absolvent vysvětlí možnosti rozvoje pracovníka, uvede příklady zvládání stresu. Absolvent dovede znalosti aplikovat v rámci cvičení a řešení kazuistik.
Anotace kurzu
V rámci třídenního kurzu jsou účastníci seznámeni s konceptem Evropského certifikátu v sociálních službách. Kurz se věnuje vysvětlením významu hodnot při poskytování sociální služby, jak v rámci poskytování sociální služby podpořit kvalitu života uživatelů. Zaměřuje se na problematiku práce s riziky v životě uživatelů, zabývá se porozuměním roli pracovníka v sociálních službách a zásadami bezpečnosti na pracovišti. Dále se věnuje tématu komunikace, problematice týrání a zneužívání a možnostem rozvoje pracovníka v sociálních službách. Součástí výuky je řada cvičení a řešení kazuistik. Účastníci jsou seznámeni s obsahem zkoušky Evropského certifikátu v sociálních službách. Kurz je ukončen závěrečnou zkouškou v podobě písemného testu, dle zájmu účastníků je realizována také zkouška Evropského certifikátu v sociálních službách, pro absolventy kurzu za zvýhodněnou cenu.
Nejbližší termín zkoušky je 15.11. 2017 v 9:00.
Max počet účastníků 25 osob.
Pro koho je kurz určen?
Kurz je určen pro pracovníky v sociálních službách, sociální pracovníky, vedoucí pracovníky a další pomáhající pracovníky v sociálních služeb.
Přednášky

27.11.17 08:30 - 15:00
Hodnoty v sociálních službách a podpora kvality života uživatelů sociálních služeb

28.11.17 08:30 - 15:00
Zhodnocení rizik při práci s uživatelem sociálních služeb a bezpečnost na pracovišti

29.11.17 08:30 - 15:00
Porozumění roli pracovníka v sociálních službách, rozvoj pracovníka v sociálních službách. Problematika týrání a zneužívání. Komunikace

Evropský certifikát v sociálních službách - ECC (náplň evropských vědomostních cílů v sociálních službách)
27.11.17
Marlin, s.r.o., Národní třída 44, Hodonín 695 01
3 120,- Kč bez DPH
osvobozeno od DPH
Počet volných míst: 20

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookies. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s našim používáním souborů cookies. Souhlasím