• oblasti
  • město
  • termín
Florista
Kód: 131.18.P006.100.01
05.02.18
Zlín
100 h
Lektor
Ivana Čajková

V období od roku 1996 až do současnosti aktivně podnikám v oblasti floristiky a aranžování květin. Zabývám se hlavně svatební floristikou, přednáškovou činností a prací pro firmy. Pravidelně se zúčastňuji školení a seminářů pořádaných Holandskou květinovou kanceláří. Od roku 2005 se pravidelně 2x ročně účastním školení ve vazbě a aranžování květin.

Florista, Vazačské práce

Jaroslav Čajka

Co mi kurz přinese?
• pro osoby, které se chtějí věnovat povolání floristy a potřebují získat požadované znalosti a dovednosti a získat potřebné osvědčení,
• pro již pracující floristy, které po úspěšném absolvování zkoušky získají platné osvědčení prokazující jejich odborné znalosti z této profese,
• pro osoby, které chtějí získat ŽL pro podnikání v povolání florista.

Vstupní předpoklady pro absolvování kurzu:
- min. základy vzdělání,
- věk min. 15 let,
Anotace kurzu
Cílem kurzu je úspěšné složení zkoušky k získání profesní kvalifikace a získání znalostí a dovedností potřebných pro výkon povolání Florista.

Účastníci absolvují 30 hodin teoretické výuky a 70 hodin praktické výuky. Po absolvování kurzu bude vydáno Potvrzení o účasti v akreditovaném vzdělávacím programu a po úspěšném složení závěrečné zkoušky bude vydáno Osvědčení o získání profesní kvalifikace (dle hodnotícího standardu profesní kvalifikace, viz Národní soustava kvalifikací)
V ceně je i závěrečné profesní zkouška.
Pro koho je kurz určen?
Po úspěšném ukončení kurzu má absolvent veškeré kompetence a dovednosti vyplývající z aktuálně platného hodnotícího standardu profesní kvalifikace k výkonu povolání Florista. Úspěšné složení zkoušky a získání osvědčení o profesní kvalifikaci opravňuje také k získání živnostenského listu v oboru.
Přednášky

05.02.18 08:30 - 15:15
BOZP /1, Orientace v základním sortimentu rostlin, technickém a dekoračním materiálu /4, Broušení a údržba nářadí a jeho využívání v aranžování /3

06.02.18 08:30 - 14:30
Skladování rostlinného materiálu včetně prodloužení trvanlivosti živých květiny /3, Zhotovení vazačských výrobků /4

07.02.18 08:30 - 15:15
Zhotovování vazačských výrobků /2, Aranžování do nádob, zhotovení výrobků z živého i suchého materiálu /5, Příjem objednávky, oceňování, nabídka a prodej floristických výrobků /1

08.02.18 08:30 - 14:30
Příjem objednávky, oceňování, nabídka a prodej floristických výrobků /7

09.02.18 08:00 - 15:30
praxe (9.2., 12.2 - 16.2, 19.2, 20. 2., 26.2., 1.3.)

02.03.18 08:00 - 13:30
Zkouška /5

05.03.18 08:00 - 13:30
Zkouška /5

Florista
05.02.18
Marlin s.r.o., Tř. T. Bati 258, Zlín
9 490,- Kč bez DPH
osvobozeno od DPH
Počet volných míst: 3

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookies. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s našim používáním souborů cookies. Souhlasím