• oblasti
  • město
  • termín
GDPR - ochrana osobních údajů v praxi
Kód: 111.18.E003.006.03
10.05.18
Uherské Hradiště
6 h
Lektor
JUDr. Lukáš Rezek

Právník specializující se na právo obchodních korporací a ochranu osobních údajů. Působí v Advokátní kanceláři Petráš a současně je rozhodcem zapsaným v seznamu vedeném Ministerstvem spravedlnosti České republiky. Jako lektor vedl odborné semináře týkající se problematiky nového občanského zákoníku a zákona o obchodních korporacích pro obce v celé České republice a externě vyučuje na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně.

Co mi kurz přinese?
V rámci kurzu budou účastníci seznámeni zejména s:
- předmětem nové úpravy ochrany osobních údajů
- praktickými dopady v rámci fungování obchodních korporací, samosprávných orgánů, příspěvkových organizací a dalších subjektů práva
- povinnými technickými a organizačními opatřeními, která jsou nově subjekty povinny přijímat
- osobou pověřence pro ochranu osobních údajů (DPO) – kdo, kdy a jak je povinen/oprávněn ustanovit pověřence pro ochranu osobních údajů
- GDPR principy zpracování údajů
- implementací nové ochrany osobních údajů v praxi
- sankcemi za porušení a způsoby vymáhání
Poslední část kurzu bude věnována volné diskusi s účastníky kurzu za účelem vysvětlení jednotlivých praktických příkladů a zodpovězení konkrétních dotazů.
Anotace kurzu
Zpracování osobních údajů dnes tvoří nedílnou součást veškerých podnikatelských aktivit i výkonu veřejné správy a dotýká se tak prakticky každého jednotlivce, ať už z pozice zpracovatele osobních údajů (tzv. správce) nebo z pozice osoby, jejíž data jsou zpracovávána.
Tento kurz reaguje na velkou revoluci v oblasti ochrany osobních údajů, kterou přináší nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (tzv. GDPR), a je zaměřen na jeho praktické dopady do činnosti firem a dalších institucí a povinnosti, které tyto subjekty při implementaci požadavků GDPR musí splnit. V rámci praktických dopadů bude současně osvětleno, kdy je nutno ustanovit pověřence pro ochranu osobních údajů neboli DPO (z angl. Data Protection Officer), jehož úkolem bude kontrolovat, zda se s osobními údaji zachází v souladu s GDPR.
GDPR se dotkne všech, kteří zpracovávají osobní údaje občanů EU, ať už se jedná o velké instituce, jako jsou banky či pojišťovny, malé či střední podniky anebo fyzické podnikající osoby. Za obecné osobní údaje lze mimo jiné považovat jméno a datum narození, pohlaví, osobní stav, věk nebo i IP adresu a fotografický záznam.
Firmy jsou povinny upravit principy zacházení s osobními údaji svých zaměstnanců, zákazníků, dodavatelů a dalších osob. Bez ohledu na svou velikost či počet zaměstnanců budou firmy povinny zavést organizační, metodická a technická opatření za účelem prokázání souladu s pravidly GDPR.
I když GDPR nabude účinnosti až 25. května 2018, je nutné se na něj připravit již dnes, neboť za nedodržování stanovených pravidel hrozí vysoké pokuty až 20 milionů EUR nebo 4% z obratu za uplynulý finanční rok (v závislosti na tom, která z částek je vyšší).
Pro koho je kurz určen?
Tento kurz je určen pro všechny, kteří v rámci své činnosti zpracovávají nebo hodlají zpracovávat osobní údaje třetích osob (osobní údaje zaměstnanců, zákazníků, klientů, dodavatelů) – ať už v rámci firmy, veřejné instituce nebo jako jednotlivci, a chtějí být na novou právní úpravu v této oblasti předem připraveni, a to:
- firmy s menším i větším objemem správy dat
- e-shopy,
- veřejná správa – obce, kraje

Maximální počet účastníků: 20

!!!NOVINKA!!!
Sleva pro studenty 50 %
Při objednávce kurzu pro min. 2 osoby sleva 50 % pro druhého a každého dalšího účastníka
Přednášky

10.05.18 09:00 - 15:00
9.00 - 12.00 přednáška, 12.00 - 13.00 oběd, 13.00 - 15.00 přednáška, diskuse. Občerstvení i oběd jsou zahrnuty v ceně.

GDPR - ochrana osobních údajů v praxi
10.05.18
MARLIN, s.r.o., Města Mayen 1536, 686 01 Uherské Hradiště
2 750,- Kč bez DPH
3 328,- Kč s DPH
Počet volných míst: 10

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookies. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s našim používáním souborů cookies. Souhlasím