• oblasti
  • město
  • termín
Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách
Kód: 621.17.S011.152.05
08.11.17
Pardubice
152 h
Lektor
Mgr. et Bc. Renáta Bělohlávková

Od roku 2006 do roku 2016 pracovala jako odborná pracovnice vzdělávání, lektorka (se specializací na sociální služby a poradenské programy pro dlouhodobě nezaměstnané) a manažerka (v Národních a regionálních individuálních projektech) pro naši společnost. Od srpna 2016 pracuje jako OSVČ a s naší společností je v intenzivní externí spolupráci. V současné době působí jako lektorka vzdělávání dospělých v oblasti sociálních služeb (lektoruje akreditované kvalifikační kurzy pro pracovníky v sociálních službách a odborné sociální semináře), sociální práce a pomáhajících profesí, zabývá se poradenskou a terapeutickou činností. Je lektorkou a testerkou v programu European Care Certificate (Evropský certifikát v sociální péči). Na vysoké škole vystudovala pedagogiku a sociální práci a také doplňkové pedagogické studium vychovatelství. Kromě dlouholeté praxe ve vzdělávání dospělých pracovala jako pedagog volného času v oblasti školství a také v sociálních službách, jako sociální pracovnice a vedoucí nízkoprahového zařízení pro děti a mládež. Absolvovala velké množství odborných kurzů a výcviků.

Mgr. Pavlína Potůčková

Vystudovala sociální a resocializační pedagogiku, od roku 2004 pracuje na různých pozicích s lidmi se zdravotním a sociálním hendikepem v rámci poradenství, sociální rehabilitace i jako zaměstnavatel. Během své praxe absolvovala specifické výcviky zaměřené na individuální i skupinovou práci s klienty. Je vedoucí sociálních služeb a statutární zástupce neziskové organizace v Pardubicích, lektoruje motivační bloky pro různé cílové skupiny, vede jednu z pracovních skupin v rámci Komunitního plánování sociálních a souvisejících služeb v Pardubicích. Její praxe jí umožnila poznávat rozličné typy lidí s hendikepem i bez, pokračovat ve vzdělávání v oblasti poradenství, psychologie, terapie, grafologie, mediace, lektorování dospělých, koučinku.

Co mi kurz přinese?
Kurz je určen těm zájemcům, kteří pracují nebo by chtěli pracovat v sociálních službách a chybí jim požadovaná kvalifikace a také těm, kteří se starají o osobu blízkou a chtěli by si rozšířit svoje znalosti.
Anotace kurzu
Kurz je akreditován MPSV a absolvent splňuje odbornou způsobilost pro výkon povolání pracovník v sociálních službách dle zákona č. 108/2006 Sb. o soc. službách.
Kurz se skládá z teoretické části (96 hodin) a praktické části (54 hodin), která je vykonávána v některém zařízení poskytující sociální služby. Kurz je zakončen závěrečnou zkouškou v podobě písemného testu.
Po úspěšném složení zkoušky je vydáno osvědčení s celorepublikovou platností.
Max. počet 25 účastníků
Pro koho je kurz určen?
Kurz je určen těm zájemcům, kteří pracují nebo by chtěli pracovat v sociálních službách a chybí jim požadovaná kvalifikace a také těm, kteří se starají o osobu blízkou a chtěli by si rozšířit svoje znalosti.
Přednášky

08.11.17 08:00 - 13:00
Úvodní blok, BOZP, Sociálně-právní minimum, základy ochrany zdraví

09.11.17 08:00 - 13:00
Standardy kvality sociálních služeb

10.11.17 08:00 - 13:00
Etika činnosti pracovníka v sociálních službách, lidská práva a důstojnost

15.11.17 08:00 - 13:00
Úvod do psychologie, psychopatologie, somatologie

16.11.17 08:00 - 13:00
Úvod do problematiky zdravotního postižení

22.11.17 08:00 - 13:00
Psychologie v komunikaci, rozvoj komunikačních dovedností, asertivita

23.11.17 08:00 - 13:00
Psychologie v komunikaci, rozvoj komunikačních dovedností, asertivita

24.11.17 08:00 - 13:00
Zvládání jednání osoby, které je poskytována sociální služba, jestliže toto jednání ohrožuje její zdraví a život nebo zdraví a život jiných fyzických osob včetně pravidel šetrné sebeobrany

29.11.17 08:00 - 13:00
Aktivizační techniky

30.11.17 08:00 - 13:00
Metody sociální práce

01.12.17 08:00 - 15:00
Základy prevence vzniku závislosti osob na sociální službě, Prevence týrání a zneužívání osob, kterým jsou poskytovány sociální služby

05.12.17 08:00 - 15:00
Základy péče o nemocné, základy hygieny, psychosociální aspekty chronických onemocnění, Prevence týrání a zneužívání osob, kterým jsou poskytovány sociální služby

06.12.17 08:00 - 15:00
Základy péče o domácnost a pomoc v přirozeném prostředí, Prevence týrání a zneužívání osob, kterým jsou poskytovány sociální služby

07.12.17 08:00 - 13:00
Krizová intervence

08.12.17 08:00 - 13:00
Vzdělávací a výchovné techniky, základy pedagogiky volného času

09.12.17 08:00 - 16:00
Praxe na pracovištích sociálních služeb, 54 hodin, 9.12.-19.12.2017

20.12.17 09:00 - 10:30
Závěrečná zkouška

Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách
08.11.17
Marlin, s.r.o., Jana Palacha 1552, 530 02 Pardubice
9 900,- Kč bez DPH
osvobozeno od DPH
Počet volných míst: 11

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookies. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s našim používáním souborů cookies. Souhlasím