• oblasti
  • město
  • termín
Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách
Kód: 131.18.S011.150.01
20.03.18
Zlín
150 h
Lektor
Mgr. Monika Langová

Jako lektorka sociálních kurzů působí 8 let. Ve své lektorské práci propojuje teoretické znalosti s praxí ze sociálních služeb, kde působí na různých pozicích od roku 2006.

Co mi kurz přinese?
Kurz je určen těm zájemcům, kteří pracují nebo by chtěli pracovat v sociálních službách a chybí jim požadovaná kvalifikace a také těm, kteří se starají o osobu blízkou a chtěli by si rozšířit svoje znalosti.
Anotace kurzu
Kurz je akreditován MPSV a absolvent splňuje odbornou způsobilost pro výkon povolání pracovník v sociálních službách dle zákona č. 108/2006 Sb. o soc. službách.
Kurz se skládá z teoretické části (96 hodin) a praktické části (54 hodin), která je vykonávána v některém zařízení poskytující sociální služby. Kurz je zakončen závěrečnou zkouškou v podobě písemného testu.
Po úspěšném složení zkoušky je vydáno osvědčení s celorepublikovou platností.
Max. počet účastníků 25
Pro koho je kurz určen?
Kurz je určen těm zájemcům, kteří pracují nebo by chtěli pracovat v sociálních službách a chybí jim požadovaná kvalifikace a také těm, kteří se starají o osobu blízkou a chtěli by si rozšířit svoje znalosti.
Přednášky

20.03.18 08:00 - 13:00
BOZP, Psychologie v komunikaci, rozvoj komunikačních dovedností, asertivita

22.03.18 08:00 - 13:00
Psychologie v komunikaci, rozvoj komunikačních dovedností, asertivita

27.03.18 08:00 - 13:00
Sociálně právní minimum, základy ochrany zdraví

28.03.18 13:00 - 18:00
Standardy kvality sociálních služeb

03.04.18 13:00 - 18:00
Etika činnosti pracovníka v sociálních službách, lidská práva a důstojnost

06.04.18 08:00 - 13:00
Metody sociální práce

10.04.18 08:00 - 13:00
Úvod do psychologie, psychopatologie, somatologie

11.04.18 13:00 - 18:00
Základy prevence vzniku závistlosti osob na sociální službě

13.04.18 08:00 - 13:00
Úvod do problematiky zdravotního postižení

17.04.18 08:00 - 13:00
Krizová intervence

19.04.18 08:00 - 13:00
Zvládání jednání osoby, které je poskytována sociální služba, pravidla sebeobrany

23.04.18 08:00 - 13:00
Prevence týrání, zneužívání osob, které jsou poskytovány sociální služby

25.04.18 08:00 - 13:00
Základy péče o nemocné, základy hygieny, psychosociální aspekty chronických onemocnění

27.04.18 08:00 - 13:00
Základy péče o domácnost a pomoc v přirozeném prostředí

02.05.18 13:05 - 18:05
Aktivizační techniky

04.05.18 08:00 - 13:00
Vzdělávací a výchovné techniky, základy pedagogiky volného času

23.05.18 08:00 - 09:30
Zkouška

Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách
20.03.18
Marlin s.r.o., Vavrečkova 5262, Zlín
12 400,- Kč bez DPH
osvobozeno od DPH
Počet volných míst: 2

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookies. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s našim používáním souborů cookies. Souhlasím