• oblasti
  • město
  • termín

Nejste si jisti, že objednávka proběhla v pořádku?

Pište objednávky na email: cerna@marlin.eu
Volejte na tel.: 773 300 990

Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách
Kód: 621.19.S011.152.01
15.04.19
Pardubice
152 h
Lektor
Mgr. Pavlína Potůčková

Vystudovala sociální a resocializační pedagogiku, od roku 2004 pracuje na různých pozicích s lidmi se zdravotním a sociálním hendikepem v rámci poradenství, sociální rehabilitace i jako zaměstnavatel. Během své praxe absolvovala specifické výcviky zaměřené na individuální i skupinovou práci s klienty. Je vedoucí sociálních služeb a statutární zástupce neziskové organizace v Pardubicích, lektoruje motivační bloky pro různé cílové skupiny, vede jednu z pracovních skupin v rámci Komunitního plánování sociálních a souvisejících služeb v Pardubicích. Její praxe jí umožnila poznávat rozličné typy lidí s hendikepem i bez, pokračovat ve vzdělávání v oblasti poradenství, psychologie, terapie, grafologie, mediace, lektorování dospělých, koučinku.

Mgr. et Bc. Renáta Bělohlávková

Od roku 2006 do roku 2016 pracovala jako odborná pracovnice vzdělávání, lektorka (se specializací na sociální služby a poradenské programy pro dlouhodobě nezaměstnané) a manažerka (v Národních a regionálních individuálních projektech) pro naši společnost. Od srpna 2016 pracuje jako OSVČ a s naší společností je v intenzivní externí spolupráci. V současné době působí jako lektorka vzdělávání dospělých v oblasti sociálních služeb (lektoruje akreditované kvalifikační kurzy pro pracovníky v sociálních službách a odborné sociální semináře), sociální práce a pomáhajících profesí, zabývá se poradenskou a terapeutickou činností. Je lektorkou a testerkou v programu European Care Certificate (Evropský certifikát v sociální péči). Na vysoké škole vystudovala pedagogiku a sociální práci a také doplňkové pedagogické studium vychovatelství. Kromě dlouholeté praxe ve vzdělávání dospělých pracovala jako pedagog volného času v oblasti školství a také v sociálních službách, jako sociální pracovnice a vedoucí nízkoprahového zařízení pro děti a mládež. Absolvovala velké množství odborných kurzů a výcviků.

Co mi kurz přinese?
Kurz je určen těm zájemcům, kteří pracují nebo by chtěli pracovat v sociálních službách a chybí jim požadovaná kvalifikace a také těm, kteří se starají o osobu blízkou a chtěli by si rozšířit svoje znalosti.
Anotace kurzu
Kurz je akreditován MPSV a absolvent splňuje odbornou způsobilost pro výkon povolání pracovník v sociálních službách dle zákona č. 108/2006 Sb. o soc. službách.
Kurz se skládá z teoretické části (96 hodin) a praktické části (54 hodin), která je vykonávána v některém zařízení poskytující sociální služby. Kurz je zakončen závěrečnou zkouškou v podobě písemného testu.
Po úspěšném složení zkoušky je vydáno osvědčení s celorepublikovou platností.
Max. počet účastníků 25
Pro koho je kurz určen?
Kurz je určen těm zájemcům, kteří pracují nebo by chtěli pracovat v sociálních službách a chybí jim požadovaná kvalifikace a také těm, kteří se starají o osobu blízkou a chtěli by si rozšířit svoje znalosti.
Přednášky

15.04.19 08:00 - 14:50
Úvodní blok, BOZP, Sociálně-právní minimum, základy ochrany zdraví, Standardy kvality sociálních služeb

16.04.19 08:00 - 14:50
Standardy kvality sociálních služeb, Etika činnosti pracovníka v sociálních službách, lidská práva a důstojnost

17.04.19 08:00 - 14:50
Etika činnosti pracovníka v sociálních službách, lidská práva a důstojnost, Úvod do psychologie, psychopatologie, somatologie

18.04.19 08:00 - 14:50
Úvod do problematiky zdravotního postižení, Psychologie v komunikaci, rozvoj komunikačních dovedností, asertivita

23.04.19 08:00 - 14:50
Psychologie v komunikaci, rozvoj komunikačních dovedností, asertivita

24.04.19 08:00 - 14:50
Psychologie v komunikaci, rozvoj komunikačních dovedností, asertivita, Prevence týrání a zneužívání osob, kterým jsou poskytovány

25.04.19 08:00 - 14:50
Zvládání jednání osoby, které je poskytována sociální služba, jestliže toto jednání ohrožuje její zdraví a život nebo zdraví a život jiných fyzických osob včetně pravidel šetrné sebeobrany, Aktivizační techniky

29.04.19 08:00 - 14:50
Aktivizační techniky, Základy prevence vzniku závislosti osob na sociální službě

30.04.19 08:00 - 14:50
Základy prevence vzniku závislosti osob na sociální službě, Základy péče o nemocné, základy hygieny, psychosociální aspekty chronických onemocnění

02.05.19 08:00 - 14:50
Vzdělávací a výchovné techniky, základy pedagogiky volného času, Krizová intervence

03.05.19 08:00 - 11:20
Krizová intervence

07.05.19 08:00 - 09:00
Metody sociální práce

09.05.19 08:00 - 09:00
Základy péče o domácnost a pomoc v přirozeném prostředí

10.05.19 08:00 - 09:00
Praxe na pracovištích sociálních služeb

24.05.19 08:00 - 09:30
Závěrečná zkouška

Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách
15.04.19
Marlin s.r.o., Jana Palacha 1552, 530 02 Pardubice
6 590,- Kč bez DPH
osvobozeno od DPH
Počet volných míst: 14

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookies. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s našim používáním souborů cookies. Souhlasím