• oblasti
  • město
  • termín
Na všímavosti (mindfulness) založený trénink pomáhajících kompetencí
Kód: 411.18.M222.032.01
09.05.18
Olomouc
32 h
Lektor
Bc. Michal Šalplachta DiS.

Diplomovaný psychoterapeut v poradenství a psychoterapii zaměřené na člověka.

Supervizor, poradce, lektor a psychoterapeut. Mým profesním posláním je přispívat k rozvoji lidí, týmů a organizací. Za základní nástroje při své práci považuji sebepoznání, reflexi vlastní zkušenosti, otevřený dialog s druhými. Rád poskytuji zdroje inspirace a srozumitelné modely pro uchopení reality. Mým cílem je podporovat kultivaci vlastní osobnosti a posílení schopností duševní práce.

Co mi kurz přinese?
Na kurzu se naučíte postupy pro péči o svou duševní hygienu a zvládání stresu a postupy pro zvládání vlastních emocí. Tyto postupy poté budete schopni využít při sebereflexi a reflexi vztahu s klientem. Absolvent kurzu má zlepšenou schopnost aktivního naslouchání a asertivity a posílené kompetence všímavosti, empatie, opravdovosti a přijetí.
Anotace kurzu
Tréninkový program je postaven na nácviku všímavosti (anglicky mindfulness) a vztahových podmínek kongruence, empatie a bezpodmínečného přijetí. Vychází jednak z programu Mindfulness based stres reduction (MBSR), vytvořeným Jon Kabat-Zinnem, který je v zahraničí používán od 80. Let 20. století, ke zvládání stresu, bolesti, deprese, úzkosti, schizofrenie a dalších duševních poruch, ke snižování agrese, při práci s vězni, při prevenci vyhoření a také ke zlepšení schopností pomáhajících pracovníků a ke zlepšení kognitivní výkonnosti pracovníků a jejich jednání na pracovišti. Tréninkový program propojuje trénink všímavosti s Přístupem zaměřeným na člověka a Tělesně zakotveným prožíváním E. Gendlina. Zaměřuje se na posílení základních kompetencí pomáhajících pracovníků, které jsou jednak základem péče o sebe a zvládání pracovního stresu, pomáhají při zvládání vlastních emocí a zatěžujících myšlenek, a taktéž jsou podkladem pro práci ve vztahu, rozvíjejí vztahové podmínky definované C.R. Rogersem, opravdovost, bezpodmínečné přijetí a empatii. Trénink přispívá ke zlepšení pozornosti, důslednosti, snižuje automatické reagování a umožňuje řešit situace při práci s klienty s větším uvědoměním, zlepšuje flexibilitu myšlení, zvyšuje otevřenost ke zkušenosti, zlepšuje komunikační schopnosti, aktivní naslouchání a asertivitu, zlepšuje schopnosti pracovníků zvládat emočně zatěžující situace jako je zvládání agrese u klienta, práce s dezorientovaným klientem, a další zatěžující situace.
Maximální počet účastníků: 20 osob.
Pro koho je kurz určen?
Kurz je určen pro pracovníky v pomáhajících profesích: sociální pracovníci, pracovníci v sociálních službách, zdravotničtí pracovníci, pedagogičtí pracovníci, asistenti pedagoga.
Přednášky

09.05.18 16:00 - 19:00
Na všímavosti (mindfulness) založený trénink pomáhajících kompetencí

16.05.18 16:00 - 19:00
Na všímavosti (mindfulness) založený trénink pomáhajících kompetencí

23.05.18 16:00 - 19:00
Na všímavosti (mindfulness) založený trénink pomáhajících kompetencí

30.05.18 16:00 - 19:00
Na všímavosti (mindfulness) založený trénink pomáhajících kompetencí

06.06.18 16:00 - 19:00
Na všímavosti (mindfulness) založený trénink pomáhajících kompetencí

13.06.18 16:00 - 19:00
Na všímavosti (mindfulness) založený trénink pomáhajících kompetencí

20.06.18 16:00 - 19:00
Na všímavosti (mindfulness) založený trénink pomáhajících kompetencí

27.06.18 16:00 - 19:00
Na všímavosti (mindfulness) založený trénink pomáhajících kompetencí

Na všímavosti (mindfulness) založený trénink pomáhajících kompetencí
09.05.18
Lingua Centrum, U Stadionu 10, 779 00 Olomouc
2 799,- Kč bez DPH
osvobozeno od DPH
Počet volných míst: 12

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookies. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s našim používáním souborů cookies. Souhlasím