• oblasti
  • město
  • termín
Na všímavosti (mindfulness) založený trénink pomáhajících kompetencí
Kód: 111.17.M222.032.02
15.11.17
Uherské Hradiště
32 h
Lektor
Michal Šalplachta DiS.

Diplomovaný psychoterapeut v poradenství a psychoterapii zaměřené na člověka.

Supervizor, poradce, lektor a psychoterapeut. Mým profesním posláním je přispívat k rozvoji lidí, týmů a organizací. Za základní nástroje při své práci považuji sebepoznání, reflexi vlastní zkušenosti, otevřený dialog s druhými. Rád poskytuji zdroje inspirace a srozumitelné modely pro uchopení reality. Mým cílem je podporovat kultivaci vlastní osobnosti a posílení schopností duševní práce.

Co mi kurz přinese?
Cílem programu je seznámení s teoretickým konceptem všímavosti (mindfulness) a jejím významem pro zvládání stresu a rozvoj vztahových kompetencí definovaných C.R. Rogersem tj. opravdovost, empatie, bezpodmínečné přijetí. Absolvent je seznámen s teoretickým konceptem vztahových podmínek C.R. Rogerse a konceptem tělesně zakotveného prožívání (fokusing) E. Gendlina, zná postupy pro tréning a rozvíjení své všímavosti, přijetí, empatie, opravdovosti, laskavosti a soucitu.
Absolvent si osvojil postupy pro péči o svou duševní hygienu a zvládání stresu a je seznámen s teorií a postupy zvládání vlastních emocí. Absolvent umí zvládat své pocity při setkání s utrpením svým i u klientů, využít postupy zvládání emocí k sebereflexi a reflexi vztahu s klientem. Absolvent má zlepšenou schopnost aktivního naslouchání a asertivity a posílené kompetence všímavosti, empatie, opravdovosti a přijetí.
Anotace kurzu
Tréninkový program je postaven na nácviku všímavosti (anglicky mindfulness) a vztahových podmínek kongruence, empatie a bezpodmínečného přijetí. Vychází jednak z programu Mindfulness based stres reduction (MBSR), vytvořeným Jon Kabat-Zinnem, který je v zahraničí používán od 80. Let 20. století, ke zvládání stresu, bolesti, deprese, úzkosti, schizofrenie a dalších duševních poruch, ke snižování agrese, při práci s vězni, při prevenci vyhoření a také ke zlepšení schopností pomáhajících pracovníků a ke zlepšení kognitivní výkonnosti pracovníků a jejich jednání na pracovišti. Tréninkový program propojuje trénink všímavosti s Přístupem zaměřeným na člověka a Tělesně zakotveným prožíváním E. Gendlina. Zaměřuje se na posílení základních kompetencí pomáhajících pracovníků, které jsou jednak základem péče o sebe a zvládání pracovního stresu, pomáhají při zvládání vlastních emocí a zatěžujících myšlenek, a taktéž jsou podkladem pro práci ve vztahu, rozvíjejí vztahové podmínky definované C.R. Rogersem, opravdovost, bezpodmínečné přijetí a empatii. Trénink přispívá ke zlepšení pozornosti, důslednosti, snižuje automatické reagování a umožňuje řešit situace při práci s klienty s větším uvědoměním, zlepšuje flexibilitu myšlení, zvyšuje otevřenost ke zkušenosti, zlepšuje komunikační schopnosti, aktivní naslouchání a asertivitu, zlepšuje schopnosti pracovníků zvládat emočně zatěžující situace jako je zvládání agrese u klienta, práce s dezorientovaným klientem, a další zatěžující situace. Maximální počet účastníků 20 osob.
Pro koho je kurz určen?
Pro pracovníky v pomáhajících profesích: sociální pracovníci, pracovníci v sociálních službách, zdravotničtí pracovníci, pedagogičtí pracovníci, asistenti pedagoga.
Přednášky

15.11.17 16:00 - 19:00
Na všímavosti založený trénink pomáhajících kompetencí.

22.11.17 16:00 - 19:00
Na všímavosti založený trénink pomáhajících kompetencí.

29.11.17 16:00 - 19:00
Na všímavosti založený trénink pomáhajících kompetencí.

06.12.17 16:00 - 19:00
Na všímavosti založený trénink pomáhajících kompetencí.

13.12.17 16:00 - 19:00
Na všímavosti založený trénink pomáhajících kompetencí.

20.12.17 16:00 - 19:00
Na všímavosti založený trénink pomáhajících kompetencí.

03.01.18 16:00 - 19:00
Na všímavosti založený trénink pomáhajících kompetencí.

10.01.18 16:00 - 19:00
Na všímavosti založený trénink pomáhajících kompetencí.

Na všímavosti (mindfulness) založený trénink pomáhajících kompetencí
15.11.17
Marlin s.r.o., Města Mayen 1536, Uherské Hradiště 686 01
3 799,- Kč bez DPH
osvobozeno od DPH
Počet volných míst: 14

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookies. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s našim používáním souborů cookies. Souhlasím