Obsluha CNC strojů

Obsluha CNC strojů  
     
Vstupní 
předpoklady
      
 • minimálně střední vzdělání
     
Profil absolventa   
 • technologické postupy a pracovní operace (obrábění, soustružení, frézování, vrtání, broušení, dokončovací metody obrábění a netradiční způsoby obrábění)
 • technickou dokumentaci
 • strojírenskou technologii (výrobní procesy, materiály, výrobu a zpracování)
 • základy technologického měření (měřící přístroje, měření úhlů a délek)
  technologie CNC strojů včetně jejich programování
 • informační a komunikační technologie nutné pro obsluhu CNC strojů
 • samostatně vykonávat jednoduché pracovní operace při obsluze CNC strojů, při dodržení zásad BOZP, požární ochrany, hygieny práce i osobní hygieny pracovníka
     
Rozsah hodin  
 • 130 hodin teoretické výuky
 • 70 hodin praktické výuky
     


 

VZDĚLÁVACÍ
ZARÍZENÍ
AKREDITOVANÉ
MŠMT CR A MPSV CR