• oblasti
  • město
  • termín
Psychiatrické minimum - 2 denní
Kód: 241.18.M237.008.01
30.05.18
Brno
8 h
Lektor
Bc. Lucie Šalplachtová

V současné době pracuje jako odborník ve službě sociální rehabilitace pro osoby s duševním onemocněním. Provádí resocializační činnosti a arteterapii. Má zkušenosti s individuální případovou prácí s klientem, individuálním plánováním služby, také s psychosociální rehabilitací klientů a s poskytováním krizové intervence. V minulosti působila jako sociální instruktor, kdy pomáhala klientům znovu se začlenit do běžného života. Na Univerzitě v Českých Budějovicích vystudovala obor Arteterapie, poznatky ze studií i praxe uplatňuje při výuce kurzů se zaměřením na arteterapii a artefiletiku.

Co mi kurz přinese?
Absolvent se orientuje v problematice duševních nemocí a umí použít a vysvětlit základní terminologii. Dovede popsat vybraná duševní onemocnění a behaviorální poruchy, včetně specifikace nepříznivé sociální situace, která z nich vyplývá a to jak duševní nemoc ovlivňuje, vnímání, prožívání a jednání člověka s duševním onemocněním. Absolvent se orientuje v systému psychiatrické a sociální pomoci lidem s duševním onemocněním.
Anotace kurzu
V rámci kurzu účastníci získají základní seznámení s problematikou psychiatrie a duševních nemocí. Na kurzu budou vymezeny profesní role a kompetence v péči o osoby s duševním onemocněním. Účastníci získají odpověď na otázky co je to duševní onemocnění, kde je hranice mezi duševní nemocí a zdravím. Budou seznámeni s vybranými duševními onemocněními a behaviorálními poruchami, s jejich příčinami, průběhem a s metodami léčby a pomoci. Důraz je na kurzu dáván na porozumění nepříznivé sociální situace vyplývající s duševního onemocnění, porozumění způsobu jakým lidé s duševním onemocněním vnímají, prožívají a jednají, a na porozumění specifických potřeb osob s duševním onemocněním.

Maximální počet účastníků: 20 osob.
Pro koho je kurz určen?
Kurz je určen pro pracovníky v sociálních službách, pro sociální pracovníky a neformální pečovatele.
Přednášky

30.05.18 09:00 - 15:30
Psychiatrické minimum

31.05.18 09:00 - 15:30
Psychiatrické minimum

Psychiatrické minimum - 2 denní
30.05.18
Marlin s.r.o., Křenová 52, 602 00 Brno
2 290,- Kč bez DPH
osvobozeno od DPH
Počet volných míst: 12

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookies. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s našim používáním souborů cookies. Souhlasím