• oblasti
  • město
  • termín
Studijní program BESCLO - Základní evropské kompetence v sociálních službách
Kód: 621.18.Y001.066.01
01.03.18
Pardubice
66 h
Lektor
Mgr. et Bc. Renáta Bělohlávková

Od roku 2006 do roku 2016 pracovala jako odborná pracovnice vzdělávání, lektorka (se specializací na sociální služby a poradenské programy pro dlouhodobě nezaměstnané) a manažerka (v Národních a regionálních individuálních projektech) pro naši společnost. Od srpna 2016 pracuje jako OSVČ a s naší společností je v intenzivní externí spolupráci. V současné době působí jako lektorka vzdělávání dospělých v oblasti sociálních služeb (lektoruje akreditované kvalifikační kurzy pro pracovníky v sociálních službách a odborné sociální semináře), sociální práce a pomáhajících profesí, zabývá se poradenskou a terapeutickou činností. Je lektorkou a testerkou v programu European Care Certificate (Evropský certifikát v sociální péči). Na vysoké škole vystudovala pedagogiku a sociální práci a také doplňkové pedagogické studium vychovatelství. Kromě dlouholeté praxe ve vzdělávání dospělých pracovala jako pedagog volného času v oblasti školství a také v sociálních službách, jako sociální pracovnice a vedoucí nízkoprahového zařízení pro děti a mládež. Absolvovala velké množství odborných kurzů a výcviků.

Co mi kurz přinese?
Studijní program rozvíjí u účastníka znalosti, dovednosti a postoje v oblasti BESCLO.
Struktura BESCLO:
• hodnoty v sociálních službách
• podpora kvality života uživatelů sociálních služeb
• zhodnocení rizik v práci s uživateli sociálních služeb
• porozumění roli pracovníka v sociálních službách
• bezpečnost na pracovišti
• komunikace
• problematika zneužívání a týrání, její rozpoznání a reakce
• rozvoj pracovníka v sociálních službách.
Anotace kurzu
Specializační program BESCLO - Základní evropské kompetence v sociálních službách je dlouhodobým vzdělávacím programem složeným z dílčích kurzů. Více informací o dlouhodobých programech naleznete v sekci Specializace v sociálních službách.
BESCLO (Základní evropské vzdělávací cíle v sociálních službách) je soubor kompetencí, které byly pojmenovány jako společný vědomostní základ pro zajištění trvale vysoké kvality sociálních služeb v Evropě. Jejich obsah zahrnuje témata měnícího se pojetí péče v sociálních službách z medicínského modelu k modelu podporujícího dodržování lidských práv. BESCLO je rozčleněno do 8 hlavních oblastí, které na sebe logicky navazují. Studijní program BESCLO - Základní evropské kompetence v sociálních službách systematicky seznamuje účastníka s těmito kompetencemi a učí jej použít je v praxi. Každý dílčí modul je akreditován jako samostatný vzdělávací program u MPSV.
Dílčí kurzy:
Hodnoty v sociálních službách – ECC 8 h
Podpora kvality života uživatelů sociálních služeb – ECC 8 h
Zhodnocení rizik v práci s uživatelem sociálních služeb – ECC 8 h
Porozumění roli pracovníka v sociálních službách – ECC 8 h
Rozvoj pracovníka v sociálních službách – ECC 8 h
Komunikace – ECC 8 h
Problematika týrání a zneužívání uživatelů sociálních služeb - ECC 8 h
Bezpečnost na pracovišti – ECC 8 h
Vykonání zkoušky ECC 2 h.
Maximální počet účastníků: 20 osob.
Pro koho je kurz určen?
Specializační program je určen pracovníkům v sociálních službách a sociálním pracovníkům.
Přednášky

19.03.18 08:30 - 15:00
Hodnoty v sociálních službách - ECC

Studijní program BESCLO - Základní evropské kompetence v sociálních službách
01.03.18
Marlin s.r.o., Jana Palacha 1552, 530 02 Pardubice
9 990,- Kč bez DPH
osvobozeno od DPH
Počet volných míst: 15

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookies. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s našim používáním souborů cookies. Souhlasím