• oblasti
  • město
  • termín
Studijní program BESCLO - Základní evropské kompetence v sociálních službách
Kód: 111.18.Y001.066.01
26.04.18
Uherské Hradiště
66 h
Lektor
Bc. Veronika Klimková

Vystudovala obor sociální práce a v současné době působí jako vedoucí sociálně terapeutického úseku v domově pro osoby se zdravotním postižením. Absolvovala řadu odborných vzdělávacích kurzů v oblasti sociální práce, vedení lidí, psychohygieny a výcvik komplexní krizové intervence. V rámci své praxe pracovala s cílovými skupinami: děti a dospělí ohrožení sociálním vyloučením, senioři, nezaměstnaní, osoby s demencí a se zdravotním postižením. Několik let pracovala jako metodik vzdělávání dospělých v sociální oblasti. Lektorské činnosti se věnuje od roku 2012 a zaměřuje se na metody sociální práce, měkké dovednosti, motivační kurzy a sebepoznání.

Bc. Michal Šalplachta DiS.

Diplomovaný psychoterapeut v poradenství a psychoterapii zaměřené na člověka.

Supervizor, poradce, lektor a psychoterapeut. Mým profesním posláním je přispívat k rozvoji lidí, týmů a organizací. Za základní nástroje při své práci považuji sebepoznání, reflexi vlastní zkušenosti, otevřený dialog s druhými. Rád poskytuji zdroje inspirace a srozumitelné modely pro uchopení reality. Mým cílem je podporovat kultivaci vlastní osobnosti a posílení schopností duševní práce.

Mgr. Renata Kojecká

Terapeutka a supervizor s výcvikem SF (solution-focused) - na řešení orientovaný přístup v poradenství a terapii, lektorka kurzů v sociální oblasti. Vystudovala magisterský studijní program Speciální pedagogika – logopedie na UPOL Olomouc. Pracuje jako vedoucí zařízení sociálních služeb, ve své praxi získala zkušenosti nejen při vedením týmu pracovníků a při personálních činnostech, ale také zkušenosti při poskytování služeb klientům - individuální plánování, aktivizační plány, přímá práce s klienty - rozvoj komunikačních dovedností, vypracovávání komunikačních listů a deníků. V minulosti působila také jako vyučující na Ústavu speciálně - pedagogických studií na UPOL Olomouc. Má bohaté zkušenosti také jako klinický logoped.

Mgr. Monika Langová

Jako lektorka sociálních kurzů působí 8 let. Ve své lektorské práci propojuje teoretické znalosti s praxí ze sociálních služeb, kde působí na různých pozicích od roku 2006.

Mgr. et Mgr. Lenka Javůrková

Na vysoké škole vystudovala obor sociální práce a sociální pedagogika, dále doplňkové pedagogické studium – pedagogika a psychologie. Dlouhodobě se věnuje lektorské a poradenské činnosti v sociální oblasti, ve vzdělávání dospělých, působila mimo jiné jako lektorka na Univerzitě třetího věku Hradec Králové. Absolvovala řadu odborných vzdělávacích programů, včetně kurzu Znakové řeči a semináře supervize. Má bohaté zkušenosti v přímé práci s klienty v různorodých organizací poskytujících sociální služby (např. domovy pro seniory, domov na půli cesty, občanské sdružení pro pomoc nezaměstnaným ad.)

Mgr. et Bc. Renáta Bělohlávková

Od roku 2006 do roku 2016 pracovala jako odborná pracovnice vzdělávání, lektorka (se specializací na sociální služby a poradenské programy pro dlouhodobě nezaměstnané) a manažerka (v Národních a regionálních individuálních projektech) pro naši společnost. Od srpna 2016 pracuje jako OSVČ a s naší společností je v intenzivní externí spolupráci. V současné době působí jako lektorka vzdělávání dospělých v oblasti sociálních služeb (lektoruje akreditované kvalifikační kurzy pro pracovníky v sociálních službách a odborné sociální semináře), sociální práce a pomáhajících profesí, zabývá se poradenskou a terapeutickou činností. Je lektorkou a testerkou v programu European Care Certificate (Evropský certifikát v sociální péči). Na vysoké škole vystudovala pedagogiku a sociální práci a také doplňkové pedagogické studium vychovatelství. Kromě dlouholeté praxe ve vzdělávání dospělých pracovala jako pedagog volného času v oblasti školství a také v sociálních službách, jako sociální pracovnice a vedoucí nízkoprahového zařízení pro děti a mládež. Absolvovala velké množství odborných kurzů a výcviků.

Co mi kurz přinese?
Studijní program rozvíjí u účastníka znalosti, dovednosti a postoje v oblasti BESCLO.
Struktura BESCLO:
• hodnoty v sociálních službách
• podpora kvality života uživatelů sociálních služeb
• zhodnocení rizik v práci s uživateli sociálních služeb
• porozumění roli pracovníka v sociálních službách
• bezpečnost na pracovišti
• komunikace
• problematika zneužívání a týrání, její rozpoznání a reakce
• rozvoj pracovníka v sociálních službách.
Anotace kurzu
Specializační program BESCLO - Základní evropské kompetence v sociálních službách je dlouhodobým vzdělávacím programem složeným z dílčích kurzů. Více informací o dlouhodobých programech naleznete v sekci Specializace v sociálních službách.
BESCLO (Základní evropské vzdělávací cíle v sociálních službách) je soubor kompetencí, které byly pojmenovány jako společný vědomostní základ pro zajištění trvale vysoké kvality sociálních služeb v Evropě. Jejich obsah zahrnuje témata měnícího se pojetí péče v sociálních službách z medicínského modelu k modelu podporujícího dodržování lidských práv. BESCLO je rozčleněno do 8 hlavních oblastí, které na sebe logicky navazují. Studijní program BESCLO - Základní evropské kompetence v sociálních službách systematicky seznamuje účastníka s těmito kompetencemi a učí jej použít je v praxi.
Dílčí kurzy:
Hodnoty v sociálních službách – ECC 8 h
Podpora kvality života uživatelů sociálních služeb – ECC 8 h
Zhodnocení rizik v práci s uživatelem sociálních služeb – ECC 8 h
Porozumění roli pracovníka v sociálních službách – ECC 8 h
Rozvoj pracovníka v sociálních službách – ECC 8 h
Komunikace – ECC 8 h
Problematika týrání a zneužívání uživatelů sociálních služeb - ECC 8 h
Bezpečnost na pracovišti – ECC 8 h
+ vykonání zkoušky ECC 2 h

Studijní program je rozložen do dvou let a ukončen zkouškou ECC. Každí dílčí modul programu je samostatně akreditován u MPSV a po jeho absolvování získá účastník osvědčení o absolvování akreditovaného vzdělávacího programu.

Maximální počet účastníků v programu je 25 osob.
Pro koho je kurz určen?
Specializační program je určen pracovníkům v sociálních službách a sociálním pracovníkům.
Přednášky

26.04.18 08:30 - 15:00
První přednáška - Hodnoty v sociálních službách

Studijní program BESCLO - Základní evropské kompetence v sociálních službách
26.04.18
Marlin s.r.o., Města Mayen 1536, Uherské Hradiště 686 01
9 990,- Kč bez DPH
osvobozeno od DPH
Počet volných míst: 20

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookies. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s našim používáním souborů cookies. Souhlasím