• oblasti
  • město
  • termín

Nejste si jisti, že objednávka proběhla v pořádku?

Pište objednávky na email: cerna@marlin.eu
Volejte na tel.: 773 300 990

Účetnictví a daňová evidence s využitím výpočetní techniky
Kód: 211.19.E012.170.02
31.01.19
Břeclav
170 h
Lektor
Ing. Milan Pavlacký

Jako lektor kurzů účetnictví působí 15 let. Ve své lektorské práci propojuje teoretické znalosti s mnohaletou praxí v této oblasti.

Co mi kurz přinese?
Absolvent kurzu zná novinky v zákoně o účetnictví a dalších prováděcích předpisech, má základní znalosti a dovednosti pro praktické využití při zaměstnání v ekonomických oborech, nebo pro výkon samostatné výdělečné činnosti a získá informace o základech účetnictví, metodách a technikách účtování až po účetní závěrku. Dále si osvojí podstatu a techniku vedení daňové evidence, dokáže připravit podklady pro daňovou evidenci, evidovat v daňové evidenci příjmy a výdaje, majetek a závazky s využitím PC, vypočítat daň z příjmu a sestavit daňové přiznání, uplatňovat DPH v daňové evidenci. Získá základy archivace daňových podkladů a znalosti nutné k vedení účetnictví a daňové evidence s využitím počítače v konkrétním účetním programu. Umí členit účty na rozvahové, nákladové, výnosové a závěrkové, členit syntetické účty na analytické, zná problematiku zúčtovacích vztahů, pozná rozdíly ve vedení účetnictví a ve vedení daňové evidence.
Anotace kurzu
Cílem kurzu je získání znalostí a dovedností potřebných pro výkon pracovní činnosti účetnictví.

Účastníci absolvují 170 hodin výuky. Na závěr bude vykonána závěrečná zkouška v délce 4 hodin. Po úspěšném složení závěrečné zkoušky získá absolvent osvědčení o rekvalifikaci s celostátní platností.
Pro koho je kurz určen?
Kurz je určen pro uchazeče s minimálně středním vzděláním. Dalšími vstupními předpoklady jsou:
- věk min. 18 let
- základní znalost obsluhy osobního počítače
Přednášky

31.01.19 08:45 - 13:45
BOZP, Seznámení s daňovými předpisy v rozsahu nezbytném pro práci účetního

01.02.19 08:45 - 09:45
Seznámení s daňovými předpisy v rozsahu nezbytném pro práci účetního

04.02.19 08:45 - 13:45
Seznámení s daňovými předpisy v rozsahu nezbytném pro práci účetního, Vedení daňové evidence

05.02.19 08:45 - 13:45
Vedení daňové evidence

06.02.19 08:45 - 13:45
Vedení daňové evidence

07.02.19 08:15 - 14:15
Vedení daňové evidence, Písemné procvičování probrané problematiky na konkrétních příkladech

08.02.19 08:15 - 14:45
Písemné procvičování probrané problematiky na konkrétních příkladech, Legislativní úprava účetnictví

11.02.19 08:30 - 15:00
Legislativní úprava účetnictví

12.02.19 08:30 - 15:00
Legislativní úprava účetnictví, Základy účetnictví

13.02.19 08:30 - 15:00
Základy účetnictví

14.02.19 08:30 - 15:00
Základy účetnictví

15.02.19 08:30 - 15:00
Základy účetnictví, Písemné procvičování probrané problematiky na konkrétních příkladech

18.02.19 08:30 - 15:00
Písemné procvičování probrané problematiky na konkrétních příkladech, Finanční účetnictví podnikatelů v ČR

19.02.19 08:30 - 15:00
Finanční účetnictví podnikatelů v ČR

20.02.19 08:30 - 15:00
Finanční účetnictví podnikatelů v ČR, Písemné procvičování probrané problematiky na konkrétních příkladech

21.02.19 08:30 - 15:00
Písemné procvičování probrané problematiky na konkrétních příkladech

22.02.19 08:30 - 15:00
Písemné procvičování probrané problematiky na konkrétních příkladech, Účetní uzávěrka a závěrka daňové evidence

25.02.19 08:30 - 15:00
Účetní uzávěrka a závěrka daňové evidence, Písemné procvičování probrané problematiky na konkrétních příkladech, Procvičování probírané látky na konkrétních příkladech na osobním počítači

26.02.19 08:30 - 15:00
Procvičování probírané látky na konkrétních příkladech na osobním počítači

27.02.19 08:30 - 14:15
Procvičování probírané látky na konkrétních příkladech na osobním počítači

28.02.19 08:30 - 14:15
Procvičování probírané látky na konkrétních příkladech na osobním počítači

01.03.19 08:30 - 14:15
Procvičování probírané látky na konkrétních příkladech na osobním počítači

04.03.19 08:30 - 14:15
Procvičování probírané látky na konkrétních příkladech na osobním počítači

05.03.19 08:30 - 11:30
Zkouška

Účetnictví a daňová evidence s využitím výpočetní techniky
31.01.19
VEŘEJNOST
11 900,- Kč bez DPH
osvobozeno od DPH
Počet volných míst: 0

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookies. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s našim používáním souborů cookies. Souhlasím