• oblasti
  • město
  • termín

Nejste si jisti, že objednávka proběhla v pořádku?

Pište objednávky na email: cerna@marlin.eu
Volejte na tel.: 773 300 990

Účetnictví a DE s využitím výpočetní techniky
Kód: 241.19.E012.174.03
04.02.19
Brno
174 h
Lektor
Ing. Marie Novotná

" To nejdůležitější v komunikace je slyšet to, co nebylo řečeno." Peter Drucker

Ing. Marie Petránová

Co mi kurz přinese?
Absolvent kurzu zná novinky v zákoně o účetnictví a dalších prováděcích předpisech, má základní znalosti a dovednosti pro praktické využití při zaměstnání v ekonomických oborech, nebo pro výkon samostatné výdělečné činnosti a získá informace o základech účetnictví, metodách a technikách účtování až po účetní závěrku. Dále si osvojí podstatu a techniku vedení daňové evidence, dokáže připravit podklady pro daňovou evidenci, evidovat v daňové evidenci příjmy a výdaje, majetek a závazky s využitím PC, vypočítat daň z příjmu a sestavit daňové přiznání, uplatňovat DPH v daňové evidenci. Získá základy archivace daňových podkladů a znalosti nutné k vedení účetnictví a daňové evidence s využitím počítače v konkrétním účetním programu. Umí členit účty na rozvahové, nákladové, výnosové a závěrkové, členit syntetické účty na analytické, zná problematiku zúčtovacích vztahů, pozná rozdíly ve vedení účetnictví a ve vedení daňové evidence.
Anotace kurzu
Cílem kurzu je získání znalostí a dovedností potřebných pro výkon pracovní činnosti účetnictví.

Účastníci absolvují 170 hodin výuky. Na závěr bude vykonána závěrečná zkouška v délce 4 hodin. Po úspěšném složení závěrečné zkoušky získá absolvent osvědčení o rekvalifikaci s celostátní platností.
Pro koho je kurz určen?
Kurz je určen pro uchazeče s minimálně středním vzděláním. Dalšími vstupními předpoklady jsou:
- věk min. 18 let
- základní znalost obsluhy osobního počítače
Přednášky

04.02.19 08:00 - 15:00
Zahájení, školení BOZP, technicko-organizační záležitosti (1) Legislativní úprava účetnictví (7)

05.02.19 08:30 - 15:30
Legislativní úprava účetnictví (8)

06.02.19 08:30 - 15:30
Legislativní úprava účetnictví (1) Základy účetnictví (7)

08.02.19 08:30 - 15:30
Základy účetnictví (8)

11.02.19 08:30 - 15:30
Základy účetnictví (5) Písemné procvičování příkladů týkající se rozvahy (3)

12.02.19 08:30 - 15:30
Písemné procvičování příkladů týkající se rozvahy (5) Finanční účetnictví podnikatelů v ČR (3)

13.02.19 08:30 - 15:30
Finanční účetnictví podnikatelů v ČR (8)

15.02.19 08:30 - 15:30
Finanční účetnictví podnikatelů v ČR (8)

18.02.19 08:30 - 15:30
Finanční účetnictví podnikatelů v ČR (1) Písemné procvičování nejčastějších účetních případů (7)

19.02.19 08:30 - 15:30
Písemné procvičování nejčastějších účetních případů (8)

20.02.19 08:30 - 15:30
Písemné procvičování nejčastějších účetních případů (1) Daňové předpisy v účetnictví (7)

21.02.19 08:30 - 14:30
Daňové předpisy v účetnictví (5) Účetní závěrka a závěrka daňové evidence (2)

22.02.19 08:30 - 12:55
Účetní závěrka a závěrka daňové evidence (2) Písemné procvičování příkladů týkajících se účetní závěrky a výpočtu daně (3)

25.02.19 08:00 - 13:10
Vedení daňové evidence (6)

26.02.19 08:00 - 13:10
Vedení daňové evidence (6)

27.02.19 08:00 - 13:10
Vedení daňové evidence (6)

28.02.19 08:00 - 13:10
Písemné procvičování příkladů k daňové evidenci (6)

01.03.19 08:00 - 13:10
Písemné procvičování příkladů k daňové evidenci (6)

05.03.19 08:00 - 13:10
Písemné procvičování příkladů k daňové evidenci (6)

06.03.19 08:00 - 13:10
Procvičování probírané látky na konkrétních případech na PC (6)

07.03.19 08:00 - 13:10
Procvičování probírané látky na konkrétních případech na PC (6)

08.03.19 08:00 - 13:10
Procvičování probírané látky na konkrétních případech na PC (6)

11.03.19 08:00 - 13:10
Procvičování probírané látky na konkrétních případech na PC (6)

12.03.19 08:00 - 12:25
Procvičování probírané látky na konkrétních případech na PC (6)

13.03.19 08:00 - 12:25
Procvičování probírané látky na konkrétních případech na PC (5)

14.03.19 08:00 - 11:20
Závěrečná zkouška (4)

Účetnictví a DE s využitím výpočetní techniky
04.02.19
Marlin s.r.o., Křenová 409/52, 602 00 Brno
11 900,- Kč bez DPH
osvobozeno od DPH
Počet volných míst: 5

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookies. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s našim používáním souborů cookies. Souhlasím