• oblasti
  • město
  • termín
Úvod do krizové intervence
Kód: 111.17.M215.008.01
05.12.17
Uherské Hradiště
8 h
Lektor
Michal Šalplachta DiS.

Diplomovaný psychoterapeut v poradenství a psychoterapii zaměřené na člověka.

Supervizor, poradce, lektor a psychoterapeut. Mým profesním posláním je přispívat k rozvoji lidí, týmů a organizací. Za základní nástroje při své práci považuji sebepoznání, reflexi vlastní zkušenosti, otevřený dialog s druhými. Rád poskytuji zdroje inspirace a srozumitelné modely pro uchopení reality. Mým cílem je podporovat kultivaci vlastní osobnosti a posílení schopností duševní práce.

Co mi kurz přinese?
Absolvent se orientuje v problematice krizové intervence. Absolvent dovede vymezit pojem krize, uvede příklady příčin a projevů krize a vyjmenuje fáze krize. Absolvent uvede a popíše zásady krizové intervence. Absolvent na příkladu vysvětlí postup krizové intervence. Absolvent se aktivně zapojí do nácviku technik krizové intervence.
Anotace kurzu
Jednodenní kurz seznamuje s problematikou krizové intervence. První část kurzu se zaměřuje na vymezení pojmu krize, jejích příčin, projevů, typologii a vývoji krize. Následuje vymezení krizové intervence – zásady poskytování krizové intervence, formy a etapy krizové pomoci. Poslední část kurzu se zaměřuje na aplikaci krizové intervence v praxi formou praktického nácviku technik krizové intervence v rámci modelových situací. Maximální počet účastníků 25 osob.
Pro koho je kurz určen?
Pro pracovníky v sociálních službách, pro vedoucí pracovníky sociálních služeb a pečující osoby.
Přednášky

05.12.17 08:30 - 15:00
Úvod do krizové intervence.

Úvod do krizové intervence
05.12.17
Marlin s.r.o., Města Mayen 1536, Uherské Hradiště 686 01
1 090,- Kč bez DPH
osvobozeno od DPH
Počet volných míst: 19

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookies. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s našim používáním souborů cookies. Souhlasím