• oblasti
  • město
  • termín
Úvod do řízení podle kompetencí
Kód: 621.17.M240.008.01
14.11.17
Pardubice
8 h
Lektor
Michal Šalplachta DiS.

Diplomovaný psychoterapeut v poradenství a psychoterapii zaměřené na člověka.

Supervizor, poradce, lektor a psychoterapeut. Mým profesním posláním je přispívat k rozvoji lidí, týmů a organizací. Za základní nástroje při své práci považuji sebepoznání, reflexi vlastní zkušenosti, otevřený dialog s druhými. Rád poskytuji zdroje inspirace a srozumitelné modely pro uchopení reality. Mým cílem je podporovat kultivaci vlastní osobnosti a posílení schopností duševní práce.

Co mi kurz přinese?
Absolvent zná model řízení podle kompetencí.
Umí definovat role a úlohy v organizaci pomocí modelu kompetencí.
Rozumí pojmu kompetence a je seznámen s konceptem kompetencí v sociálních službách a sociální práci.
Umí definovat kompetence pro konkrétní úlohu nebo roli.
Umí definovat měřitelná kriteria hodnocení kompetencí.
Je seznámen s možnostmi využití modelu řízení podle kompetencí při řízení sociální služby a její kvality.
Anotace kurzu
Základem organizací jsou lidé, kteří v nich pracují. Lidé přinášejí do organizace své kompetence.To jestli jsou nebo nejsou tito lidé kompetentní, ovlivňuje efektivitu i kvalitu sociálních služeb. Havrdová (1999) definuje kompetenci jako celostní charakteristiku člověka, která zahrnuje jeho schopnost nést odpovědnost, jeho znalosti, dovednosti a postoje. Řízení podle kompetencí (competency-based management CBM) je v současnosti považováno za nejprogresivnější systém řízení lidí v organizacích (Amstrong 2007). Tento kurz seznamuje účastníky s modelem řízení podle kompetencí, v českém prostředí rozpracovali Jiří Plamínek a Roman Fišer pod označením Management by Competencies®, MbC. Tento model propojuje model kompetencí s modelem teorie vitality J. Plamínka. Řízení podle kompetencí umožňuje jasné definování a rozdělení úloh a rolí v organizaci, definuje měřitelná kritéria pro řízení lidí, hodnocení jejich výkonu a pro plánování a řízení jejich dalšího rozvoje. Řízení podle kompetencí propojuje řízení lidí v organizaci v jeden ucelený systém. Pro sociální služby zároveň nabízí jedinečný nástroj který propojuje řízení lidí a řízení kvality poskytovaných sociálních služeb, a to zejména tím, že umožňuje přivést kritéria kvality ke konkrétním lidem. Model kompetencí umožňuje kvalitní reflexi činnosti práce s klientem, jak při sebereflexi, při hodnocení vedoucím tak při supervizi a intervizi.
Max. 25 účastníků.
Pro koho je kurz určen?
Pro sociální pracovníky a vedoucí pracovníky sociálních služeb.
Přednášky

14.11.17 08:30 - 15:00
Úvod do řízení podle kompetencí

Úvod do řízení podle kompetencí
14.11.17
Marlin s.r.o., Jana Palacha 1552, 530 02 Pardubice
1 090,- Kč bez DPH
osvobozeno od DPH
Počet volných míst: 13

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookies. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s našim používáním souborů cookies. Souhlasím