• oblasti
  • město
  • termín

Nejste si jisti, že objednávka proběhla v pořádku?

Pište objednávky na email: cerna@marlin.eu
Volejte na tel.: 773 300 990

Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách
Kód: 621.20.S012.152.01
30.03.20
Pardubice
152 h
Lektor
Mgr. et Bc. Renáta Bělohlávková

Od roku 2006 do roku 2016 pracovala jako odborná pracovnice vzdělávání, lektorka (se specializací na sociální služby a poradenské programy pro dlouhodobě nezaměstnané) a manažerka (v Národních a regionálních individuálních projektech) pro naši společnost. Od srpna 2016 pracuje jako OSVČ a s naší společností je v intenzivní externí spolupráci. V současné době působí jako lektorka vzdělávání dospělých v oblasti sociálních služeb (lektoruje akreditované kvalifikační kurzy pro pracovníky v sociálních službách a odborné sociální semináře), sociální práce a pomáhajících profesí, zabývá se poradenskou a terapeutickou činností. Je lektorkou a testerkou v programu European Care Certificate (Evropský certifikát v sociální péči). Na vysoké škole vystudovala pedagogiku a sociální práci a také doplňkové pedagogické studium vychovatelství. Kromě dlouholeté praxe ve vzdělávání dospělých pracovala jako pedagog volného času v oblasti školství a také v sociálních službách, jako sociální pracovnice a vedoucí nízkoprahového zařízení pro děti a mládež. Absolvovala velké množství odborných kurzů a výcviků.

Co mi kurz přinese?
Absolvent je seznámen s aktuální platnou legislativou ve vztahu k sociálním službám, orientuje se v problematice standardů kvality sociálních služeb a další související platné legislativě.
Absolvent je seznámen se základy ochrany zdraví.
Absolvent dovede vysvětlit význam etiky, lidských práv a důstojnosti při výkonu činnosti pracovníka v sociálních službách.
Absolvent je seznámen se s metodami sociální práce.
Absolvent je seznámen se základy psychologie, psychopatologie a somatologie v rozsahu nároků výkonu profese pracovníka v sociálních službách.
Absolvent dovede vysvětlit význam komunikace v práci pracovníka v sociálních službách, uvede příklady alternativní komunikace. Je seznámen se základními komunikačními dovednostmi.
Absolvent je seznámen se základy prevence vzniku závislosti osob na sociální službě.
Absolvent se orientuje v problematice krizové intervence.
Absolvent dovede popsat možnosti zvládání problémového chování uživatelů.
Absolvent dovede charakterizovat možnosti prevence týrání a zneužívání uživatelů. a zdravotního postižení.
Absolvent je seznámen se základy péče o nemocné, základy hygieny při poskytování sociální služby a základy péče o domácnost.
Absolvent uvede příklady aktivizačních, vzdělávacích a výchovných technik, orientuje se v základech pedagogiky volného času.
Anotace kurzu
Obsah kurzu splňuje požadavky na odbornou způsobilost k výkonu povolání pracovníka v sociálních službách dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, a prováděcí vyhlášky č.505/2006 Sb. Účastník bude po absolvování kurzu schopen vykonávat činnosti spojené s výkonem povolání pracovníka v sociálních službách. Obsah činností a pracovní zaměření pracovníka v sociálních službách stanovuje § 116 zmíněného zákona o sociálních službách.
Kurz se skládá z obecné části v celkovém počtu 48 hodin a ze zvláštní části v rozsahu 102 hodin, součástí zvláštní části je praxe u registrovaného poskytovatele sociálních služeb v rozsahu 54 hodin. Teoretická výuka je zaměřena na tyto oblasti: standardy kvality sociálních služeb, metody sociální práce, komunikace, základy psychologie, základy etiky práce pomáhajícího pracovníka. Kurz seznamuje účastníky s problematikou zdravotního postižení, krizové intervence, závislosti na sociální službě, prevence týrání a zneužívání, aktivizačních a volnočasových aktivit pro klienty sociálních služeb.
Jste samoplátci?
Informujte se u nás, zda Vás můžeme zařadit do našich grantových projektů, ve kterých jsou školení dotována a nabízejí více doprovodných služeb.
Pro koho je kurz určen?
Kvalifikační kurz je určen všem uchazečům, kteří mají zájem pracovat v sociálních službách. (Pro budoucí uplatnění na pozici pracovník v sociálních službách je dokonce tento kurz ze zákona povinný). Kurz je určen také všem neformálním pečovatelům jako možnost rozšíření si znalostí a osvojení si nových kompetencí.
Přednášky

30.03.20 08:00 - 14:50
Úvodní blok, BOZP, Sociálně-právní minimum, základy ochrany zdraví, Standardy kvality sociálních služeb

31.03.20 08:00 - 14:50
Standardy kvality sociálních služeb, Etika činnosti pracovníka v sociálních službách, lidská práva a důstojnost

01.04.20 08:00 - 14:50
Etika činnosti pracovníka v sociálních službách, lidská práva a důstojnost, Úvod do psychologie, psychopatologie, somatologie

02.04.20 08:00 - 14:50
Úvod do problematiky zdravotního postižení, Psychologie v komunikaci, rozvoj komunikačních dovedností, asertivita

08.04.20 08:00 - 14:50
Psychologie v komunikaci, rozvoj komunikačních dovedností, asertivita, Prevence týrání a zneužívání osob, kterým jsou poskytovány sociální služby

09.04.20 08:00 - 14:50
Zvládání jednání osoby, které je poskytována sociální služba, jestliže toto jednání ohrožuje její zdraví a život nebo zdraví a život jiných fyzických osob včetně pravidel šetrné sebeobrany, Aktivizační techniky

14.04.20 08:00 - 14:50
Psychologie v komunikaci, rozvoj komunikačních dovedností, asertivita

15.04.20 08:00 - 14:50
Vzdělávácí a výchovné techniky, základy pedagogiky volného času, Krizová intervence

16.04.20 08:00 - 14:50
Krizová intervence, Aktivizační techniky

20.04.20 08:00 - 14:50
Základy prevence vzniku závislosti osob na sociální službě, Základy péče o nemocné, základy hygieny, psychosociální aspekty chronických onemocnění

21.04.20 08:00 - 14:50
Základy prevence vzniku závislosti osob na sociální službě, Základy péče o nemocné, základy hygieny, psychosociální aspekty chronických onemocnění, Metody sociální práce

22.04.20 08:00 - 14:50
Metody sociální práce, Základy péče o domácnost a pomoc v přirozeném prostředí

23.04.20 08:00 - 16:00
Praxe na pracovištích sociálních služeb

15.05.20 08:00 - 09:30
Závěrečná zkouška

Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách
30.03.20
Marlin, s.r.o., Jana Palacha 1552, 530 02 Pardubice
9 990,- Kč bez DPH
osvobozeno od DPH
Počet volných míst: 12

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookies. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s našim používáním souborů cookies. Souhlasím