Příloha 12

Příloha č.12 k vnitřnímu předpisu č.1/2018 společnosti MARLIN s.r.o..:
Oddíl I. - Vzor dokumentace případů porušení zabezpečení osobních údajů:
Obchodní společnost MARLIN, s.r.o., se sídlem Města Mayen 1536, Mařatice, 686 01 Uherské Hradiště, IČ 60733306, DIČ CZ60733306 (plátce daně z přidané hodnoty), zapsaná ve veřejném rejstříku (obchodním rejstříku) vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 17611
(dále též jen „správce“)
Věc: Dokumentace případů porušení zabezpečení osobních údajů (dále též jen „Dokumentace POU“)
A)Tato Dokumentace POU je zpracovávána a vedena správcem v souladu s ustanovením Čl. 33 odst.5 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů – dále jen „Nařízení GDPR“).
B)V této Dokumentaci POU jsou vedeny veškeré případy porušení zabezpečení osobních údajů, přičemž jsou u nich uváděny skutečnosti, které se týkají daného porušení, jeho účinky a přijatá nápravná opatření.
C)Tuto Dokumentaci POU je správce povinen předložit dozorovému úřadu k jeho vyžádání, přičemž tato Dokumentace POU umožňuje dozorovému úřadu ověření v souladu s Čl. 33 Nařízení GDPR.
D)Jednotlivé případy porušení zabezpečení osobních údajů:
1. Případ poř.č.1
Datum a čas zjištění porušení zabezpečení osobních údajů: ……………………………..…………………..
Porušení zabezpečí osobních údajů bylo zjištěno (kým, jak a kde): ………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………….
Popis porušení zabezpečení osobních údajů: ……………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………….
Povaha, způsob a rozsah porušení zabezpečení osobních údajů: ……………………………….……………
………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………….
Kategorie a druh porušených osobních údajů: …………………………………………………………………
………………………………………………………………………………….………………………………………
Kategorie a počet (alespoň přibližný) dotčených subjektů údajů : ……………….…..………………………
………………………………………………………………………………………………………….………………
Kategorie a množství (alespoň přibližné) dotčených záznamů osobních údajů: …………………………...
………………………………………………………………………………………………………………………….
Účinky porušení zabezpečení osobních údajů: ………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………….
Popis pravděpodobných důsledků porušení zabezpečení osobních údajů: ………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………….
Popis přijatých nápravných opatření (včetně popisu opatření navržených k přijetí) s cílem vyřešit dané porušení zabezpečení osobních údajů, včetně případných opatření ke zmírnění možných nepříznivých dopadů:………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………….
Ostatní rozhodné skutečnosti a události související s porušením zabezpečení osobních údajů: …………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
2. Případ poř.č.2 - atd., atd.
Oddíl II. - vzor ohlášení dozorovému úřadu
Odesilatel:
Obchodní společnost MARLIN, s.r.o., se sídlem Města Mayen 1536, Mařatice, 686 01 Uherské Hradiště, IČ 60733306, DIČ CZ60733306 (plátce daně z přidané hodnoty), zapsaná ve veřejném rejstříku (obchodním rejstříku) vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 17611
(dále též jen „správce“)
ADRESÁT:
Úřad pro ochranu osobních údajů,
IČ 70837627,
Pplk. Sochora 27,
170 00 Praha 7
V Uherském Hradišti dne ……….
Odesláno doporučeně a do datové schránky ID: qkbaa2n
Počet listů/stran textu:…/…
Přílohy: ……………………………………………………………………………………………………………
Věc: Ohlášení porušení zabezpečení osobních údajů správcem
Jako správce osobních údajů Vám tímto v souladu s Čl. 33 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů – dále jen „Nařízení GDPR“) coby dozorovému úřadu (ve smyslu příslušných ustanovení Nařízení GDPR) ve stanovené lhůtě (a to ve lhůtě do 72 hodin od okamžiku, kdy jsme se o porušení zabezpečení osobních údajů dozvěděli) ohlašujeme toto porušení zabezpečení osobních údajů (u kterého není nepravděpodobné, že by mělo za následek riziko pro práva a svobody fyzických osob):
Jméno a kontaktní údaje kontaktního místa správce (včetně telefonu a e-mailu) pro poskytnutí bližších informací:: ………..…………………………………………………………………………………………………
Datum a čas zjištění porušení zabezpečení osobních údajů: ……………………………..…………………..
Porušení zabezpečí osobních údajů bylo zjištěno (kým, jak a kde): ………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………….
Popis povahy porušení zabezpečení osobních údajů:…..………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………….
Způsob a rozsah porušení zabezpečení osobních údajů: ………………………………..……….……………
………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………….
Kategorie a druh porušeného osobních údajů: …………………………………………………………………
………………………………………………………………………………….………………………………………
Kategorie a počet (alespoň přibližný) dotčených subjektů údajů: …………………….…..…………………
………………………………………………………………………………………………………….………………
Kategorie a množství (alespoň přibližné) dotčených záznamů osobních údajů: ………………………..….
………………………………………………………………………………………………………………………….
Účinky porušení zabezpečení osobních údajů: ………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………….
Popis pravděpodobných důsledků porušení zabezpečení osobních údajů: ………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………….
Popis přijatých nápravných opatření (včetně popisu opatření navržených k přijetí) s cílem vyřešit dané porušení zabezpečení osobních údajů, včetně případných opatření ke zmírnění možných nepříznivých dopadů:………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………….
Ostatní rozhodné skutečnosti a události související s porušením zabezpečení osobních údajů: …………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
Pro případ, kdy některé shora uvedené části tohoto ohlášení (to však jen ty, které jsou obligatorními náležitostmi ohlášení dle Čl. 33 odst.3 Nařízení GDPR) nejsou vyplněny (jelikož příslušné informace ještě není možné z objektivních důvodů poskytnout), pak příslušné informace Vám budou námi poskytnuty postupně bez dalšího zbytečného odkladu.
MARLIN, s.r.o.
Ing. Martin Bellovič, jednatel
Pozn:
-Jakmile zpracovatel zjistí porušení zabezpečení osobních údajů, ohlásí je bez zbytečného odkladu správci. Výjimku tvoří případ, kdy je nepravděpodobné, že porušení zabezpečení osobních údajů by mělo za následek riziko pro práva a svobody fyzických osob
-Pokud není ohlášení dozorovému úřadu učiněno do 72 hodin od jeho zjištění, musí být současně s ním uvedeny důvody tohoto zpoždění.
-Není-li možné poskytnout informace současně, mohou být poskytnuty postupně bez dalšího zbytečného odkladu.

cookie

Používáme cookies

Abychom vám usnadnili procházení stránek, nabídli přizpůsobený obsah nebo reklamu a mohli anonymně analyzovat návštěvnost, využíváme soubory cookies, které sdílíme se svými partnery pro sociální média, inzerci a analýzu. Jejich nastavení upravíte odkazem "Nastavení cookies" a kdykoliv jej můžete změnit v patičce webu. Podrobnější informace najdete v našich Zásadách ochrany osobních údajů a používání souborů cookies.

Souhlasíte s používáním cookies?

Ano, souhlasím Nesouhlasím Nastavení
close

Používáme cookies

Abychom vám usnadnili procházení stránek, nabídli přizpůsobený obsah nebo reklamu a mohli anonymně analyzovat návštěvnost, využíváme soubory cookies, které sdílíme se svými partnery pro sociální média, inzerci a analýzu. Jejich nastavení upravíte odkazem "Nastavení cookies" a kdykoliv jej můžete změnit v patičce webu. Podrobnější informace najdete v našich Zásadách ochrany osobních údajů a používání souborů cookies. Souhlasíte s používáním cookies?

Nezbytné (technické)

Tyto cookies pomáhají s tím, aby byly webové stránky použitelné. Poskytují základní funkce jako je navigace na stránce nebo změna rozlišení prohlížeče dle velikosti vašeho zařízení. Bez těchto souborů nemůže web správně fungovat. Používáme krátkodobé (session cookie) – vymažou se z vašeho počítače po zavření prohlížeče.

Preferenční (funkcionální)

Preferenční soubory cookie umožňují webové stránce zapamatovat si informace, které mění způsob, jakým se webová stránka chová nebo vypadá jako je váš preferovaný jazyk nebo region, ve kterém se nacházíte.

Statistické (výkonnostní)

Tyto soubory cookie pomáhají vlastníkům webových stránek porozumět tomu, jak návštěvníci interagují s webovými stránkami tím, že shromažďují a hlásí informace, často anonymně.

Reklamní

Reklamní soubory cookie se používají ke sledování návštěvníků a jejich chování. Záměrem je zobrazovat reklamy, které jsou relevantní a poutavé pro jednotlivé uživatele, a proto jsou hodnotnější pro vydavatele a inzerenty třetích stran.

close

Cookies

Tento web používá soubory cookie a z hlediska zákona se jedná o osobní údaje. Správcem těchto osobních údajů je MARLIN, s.r.o., Města Mayen 1536,68601 Uherské Hradiště, IČ: 60733306.

Další detailní informace o tom, jak nás můžete kontaktovat a jak zpracováváme osobní údaje (včetně cookies), se dozvíte v dokumentu Zásady ochrany osobních údajů, který najdete na našem webu.

Obecně o cookies

Cookies jsou malé textové soubory, které mohou používat webové stránky k mnoha účelům, např. k personalizaci obsahu a reklam, poskytování funkcí sociálních médií nebo analýze návštěvnosti, některé slouží k tomu, aby si webová stránka pamatovala vaše preference. Tyto soubory se ukládají do vašeho zařízení (např. do počítače, tabletu nebo mobilního telefonu). Každá webová stránka může do vašeho prohlížeče odesílat své vlastní soubory cookies pouze v případě, pokud to umožňuje nastavení vašeho prohlížeče.

Zákon stanoví, že můžeme na vašem zařízení ukládat soubory cookie, pokud jsou nezbytně nutné pro provoz těchto stránek (viz sekce Nezbytné cookies), a to bez vašeho souhlasu, na základě tzv. oprávněného zájmu. Pro všechny ostatní typy souborů cookie potřebujeme váš souhlas, jehož plný text najdete zde, a který můžete kdykoliv odvolat pomocí tohoto formuláře.

Druhy cookies

Cookies se dělí podle účelu, k jakému jsou využívány a ta takto:

Nezbytné (technické)

Tyto cookies pomáhají s tím, aby byly webové stránky použitelné. Poskytují základní funkce jako je navigace na stránce nebo změna rozlišení prohlížeče dle velikosti vašeho zařízení. Bez těchto souborů nemůže web správně fungovat.

Tyto cookies lze blokovat (zakázat), ale část stránek se vám nemusí zobrazovat správně, některé části dokonce nemusí fungovat. Návody pro nejčastěji používané prohlížeče najdete zde:

Preferenční (funkcionální)

Preferenční soubory cookie umožňují webové stránce zapamatovat si informace, které mění způsob, jakým se webová stránka chová nebo vypadá jako je váš preferovaný jazyk nebo region, ve kterém se nacházíte.

Statistické (výkonnostní)

Tyto soubory cookie pomáhají vlastníkům webových stránek porozumět tomu, jak návštěvníci interagují s webovými stránkami tím, že shromažďují a hlásí informace, často anonymně.

Reklamní

Reklamní soubory cookie se používají ke sledování návštěvníků a jejich chování. Záměrem je zobrazovat reklamy, které jsou relevantní a poutavé pro jednotlivé uživatele, a proto jsou hodnotnější pro vydavatele a inzerenty třetích stran.

Seznam cookies

Na našem webu využíváme jak naše vlastní cookies, tak cookies třetích stran, jejichž vlastní zásady zpracování uvádíme zde:

Vypracovala advokátní kancelář Petráš Rezek

close

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Identifikace správce: MARLIN, s.r.o., Města Mayen 1536,68601 Uherské Hradiště, IČ: 60733306.

V souladu s ustanoveními Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 o ochraně fyzických osob, v souvislosti se zpracováním osobních údajů (dále jen „Nařízení“) souhlasím tímto s tím, aby výše uvedená společnost (dále jen „správce“) zpracovávala mnou poskytnuté osobní údaje (dále jen osobní údaje), a to:

 • cookies

pro účely:

 • statistické(1) (např. doba vaší návštěvy našich stránek, nejčastěji používaná část webu apod.)
 • preferenční (např. identifikace prohlížeče, jazykové nastavení apod.)
 • marketingové a reklamní (např. personalizace reklamy, statistika vyhledávání apod.)
 • ostatní (jiné nezařazené technické účely)

Souhlas je možno nastavit pro všechny (tlačítko Ano, souhlasím) nebo pouze pro některé účely (zaškrtnutím příslušné části), případně je možné zamítnout vše (tlačítko Nesouhlasím).

Při udělení souhlasu smarketingovými a preferenčními cookies může docházet k profilování.

Poskytnutí údajů k účelům zpracování dle tohoto souhlasu je dobrovolné.

Beru na vědomí, že mám právo:

 • požadovat přístup k mým osobním údajům,
 • požadovat opravu či výmaz mých osobních údajů,
 • požadovat omezení zpracování,
 • vznést námitku proti zpracování,
 • na přenositelnost osobních údajů,
 • podat stížnost proti zpracování osobních údajů u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Byl/a jsem poučen/a, že mám v souladu s Nařízením právo kdykoliv odvolat svůj souhlas odvolat pomocí tohoto odkazu.

Veškeré informace včetně možnosti výkonu svých práv, způsobu odvolání souhlasu a doby uložení jednotlivých cookies najdete v dokumentech Cookies a Zásady ochrany osobních údajů, které najdete na našem webu.

(1) Zpracování statistických cookies je naším oprávněným zájmem. Zaškrtnutím příslušné části zde můžete uplatnit námitku proti tomuto zpracování a zastavit jejich zpracování.