• oblasti
  • město
  • termín
Specialista v sociální rehabilitaci zaměřené na člověka
Kód: 241.18.Y003.080.01
25.04.18
Brno
80 h
Lektor
Michal Šalplachta DiS.

Diplomovaný psychoterapeut v poradenství a psychoterapii zaměřené na člověka.

Supervizor, poradce, lektor a psychoterapeut. Mým profesním posláním je přispívat k rozvoji lidí, týmů a organizací. Za základní nástroje při své práci považuji sebepoznání, reflexi vlastní zkušenosti, otevřený dialog s druhými. Rád poskytuji zdroje inspirace a srozumitelné modely pro uchopení reality. Mým cílem je podporovat kultivaci vlastní osobnosti a posílení schopností duševní práce.

Co mi kurz přinese?
Účastníci se ve vzdělávacím programu seznámí s principy, teoriemi, postupy a aplikacemi na člověka zaměřené sociální rehabilitace. Seznámí se s principy myšlení zaměřeného na člověka. Seznámí se s principy a postupy doprovázení změny a zotavení. Seznámí se s možnostmi využití postupů a technik plánování zaměřeného na člověka ve službách sociální prevence. Metody zapojení a aktivizace sociální sítě člověka.
Anotace kurzu
Specializační program Specialista v sociální rehabilitaci zaměřené na člověka je dlouhodobým vzdělávacím programem složeným z dílčích kurzů. Více informací o dlouhodobých programech naleznete v sekci Specializace v sociálních službách.
Sociální rehabilitace je jedním z pilířů služeb sociální prevence. Ve světě patří k nejpoužívanějším přístupům v rámci sociální rehabilitace přístup zaměřený na člověka. Na člověka zaměřený přístup staví na hlubokém porozumění člověku, tomu, co je pro něj důležité a jaké má možnosti. Cílem na člověka zaměřené sociální rehabilitace je umožnit člověku, aby mohl sám co nejvíce řídit svůj život, aby si uměl pojmenovat, jakým způsobem chce žít, umožnit mu získat k tomu schopnosti a zdroje, usnadnit mu dosažení požadované změny a zastávat pro něj důležité role v životě, a to společně s osobami, kterým na člověku záleží.
Dílčí kurzy:
Úvod do na člověka zaměřené sociální rehabilitace 8 h
Na člověka zaměřená sociální rehabilitace 16 h
Na člověka zaměřené plánování 24 h
Na člověka zaměřená komunikace 16 h
Práce v multidisciplinárním týmu 8 h
+ jeden povinně volitelný kurz.
Maximální počet účastníků v programu je 20 osob.
Pro koho je kurz určen?
Specializační program je vhodný pro všechny osoby zapojené do procesu sociální rehabilitace zejména: sociální pracovníky, pracovníky v sociálních službách, neformální pečovatele.
Přednášky

25.04.18 08:30 - 15:00
Úvod do na člověka zaměřené sociální rehabilitace

Specialista v sociální rehabilitaci zaměřené na člověka
25.04.18
Marlin s.r.o., Křenová 52, 602 00 Brno
9 520,- Kč bez DPH
osvobozeno od DPH
Počet volných míst: 15

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookies. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s našim používáním souborů cookies. Souhlasím