• oblasti
  • město
  • termín
Účetnictví a daňová evidence s využitím výpočetní techniky
Kód: 131.18.E012.170.02
10.09.18
Zlín
170 h
Lektor
Ing. Jan Janča

Co mi kurz přinese?
Absolvent daného kurzu zná zákon o účetnictví a další prováděcí předpisy, novinky v zákonu o účetnictví, má základní znalosti a dovednosti pro praktický výkon profese účetní nebo v dalších ekonomických oborech, nebo pro výkon samostatné výdělečné činnosti.

Zná základy účetnictví, metody a techniky účtování i účetní závěrku, umí pracovat s účetními a daňovými doklady od jejich vystavení či přijetí, přes evidenci, kontování, zaúčtování až po archivaci. Dokáže vysvětlit rozdíl mezi účetnictvím a daňovou evidencí, zná podstatu a techniku vedení daňové evidence, umí připravit podklady pro daňovou evidenci, umí evidovat v daňové evidenci příjmy a výdaje, majetek a závazky s využitím PC. Absolvent kurzu ví, jak vypočítat daň z příjmu, umí správně vyplnit daňové přiznání, umí uplatňovat DPH v daňové evidenci, zná základy archivace daňových podkladů, má znalosti nutné k vedení účetnictví a daňové evidence s využitím počítače v konkrétním účetním programu.
Anotace kurzu
Cílem kurzu je naučit posluchače kompletně účtovat nejznámější i ty méně známé účetní případy. Absolvent kurzu porozumí daňové evidenci, vyplňování daňových přiznání a základům daňového systému. V kurzu se naučí nejen teoretické účtování, ale vše se bude také procvičovat na praktických příkladech s využitím účetního programu.

Celková hodinová dotace kurzu činí 170 hodin teoretické výuky.

Po úspěšném složení závěrečné zkoušky získá absolvent osvědčení o rekvalifikaci s celostátní platností.
Pro koho je kurz určen?
Kurz je určen pro všechny zájemce o účetnictví, kteří splňují vstupní předpoklady.
Vstupní předpoklady:
• minimálně střední vzdělání
• věk minimálně 16 let
• základní znalosti práce na PC
Přednášky

10.09.18 09:00 - 14:00
BOZP /1, Základní účetní pojmy z daňové evidence /4, Daňové a nedaňové příjmy /1

12.09.18 08:00 - 13:00
Daňová evidence příjmů a výdajů

18.09.18 08:00 - 12:00
Daňové a nedaňové příjmy

20.09.18 08:00 - 13:00
Majetek a zásoby, Účetní doklady a jejich zpracování

24.09.18 08:00 - 13:00
Účetní doklady a jejich zpracování, Přiznání k dani z příjmu fyzických osob

25.09.18 08:00 - 13:00
Přiznání k dani z příjmu fyzických osob, Zákon o účetnictví

26.09.18 08:00 - 13:00
Účtová třída 0 - účtování o majetku

02.10.18 08:00 - 13:00
Účtová třída 0 - účtování o majetku

03.10.18 08:00 - 13:00
Účtová třída 0 - účtování o majetku

05.10.18 08:00 - 13:00
Účtová třída 1 - účtování o zásobách

08.10.18 08:00 - 13:00
Účtová třída 1 - účtování o zásobách

10.10.18 08:00 - 13:00
Účtová třída 2 - finanční účty

11.10.18 08:00 - 13:00
Účtová třída 2 - finanční účty

16.10.18 08:00 - 13:00
Účtová třída 3 - zúčtovací vztahy

18.10.18 08:00 - 13:00
Účtová třída 3 - zúčtovací vztahy

19.10.18 08:00 - 13:00
Účtová třída 3 - zúčtovací vztahy

22.10.18 08:00 - 13:00
Účtová třída 3 - zúčtovací vztahy, Časové rozlišení nákladů a výnosů, příjmů a výdajů

24.10.18 08:00 - 13:00
Časové rozlišení nákladů a výnosů, příjmů a výdajů

26.10.18 08:00 - 13:00
Časové rozlišení nákladů a výnosů, příjmů a výdajů, Účtová třída 4 - kapitálový majetek a dlouhodobé závazky

30.10.18 08:00 - 13:00
Účtová třída 4 - kapitálový majetek a dlouhodobé závazky

01.11.18 08:00 - 13:00
Účtová třída 4 - kapitálový majetek a dlouhodobé závazky, Účtová třída 5 - náklady

05.11.18 08:00 - 13:00
Účtová třída 5 - náklady, Účtová třída 6 - výnosy

06.11.18 08:00 - 13:00
Účtová třída 6 - výnosy

07.11.18 08:00 - 13:00
Účtová třída 7 - uzávěrkové a podrozvahové účty

09.11.18 08:00 - 13:00
Účtová třída 7 - uzávěrkové a podrozvahové účty

12.11.18 08:00 - 12:00
Vedení daňové evidence na PC

13.11.18 08:00 - 12:00
Vedení daňové evidence na PC

14.11.18 08:00 - 12:00
Vedení daňové evidence na PC

15.11.18 08:00 - 12:00
Vedení daňové evidence na PC

16.11.18 08:00 - 12:00
Vedení účetnictví na PC

19.11.18 08:00 - 12:00
Vedení účetnictví na PC

21.11.18 08:00 - 12:00
Vedení účetnictví na PC

22.11.18 08:00 - 12:00
Vedení účetnictví na PC

23.11.18 08:00 - 13:00
Výkazy a daňové přiznání

26.11.18 08:00 - 13:00
Účtová třída 7 - uzávěrkové a podrozvahové účty, Výkazy a daňové přiznání

29.11.18 08:00 - 11:15
Zkouška

30.11.18 08:00 - 11:15
Zkouška

Účetnictví a daňová evidence s využitím výpočetní techniky
10.09.18
Nerudova 167, 760 01 Zlín, JAZYKOVÉ CENTRUM ZLÍN - PRŠTNÉ
12 900,- Kč bez DPH
osvobozeno od DPH
Počet volných míst: 1

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookies. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s našim používáním souborů cookies. Souhlasím